Description
Fyrmastade stålbarken Moshulu ägdes av Gustaf Erikson 1935 - 1947. [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
16/06/2020 12:07:13
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ae4a4904-65c2-4ce5-8024-cf399e85407d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Moshulu
Swedish

Other name
Dreadnaught [sv] -

-Name
Dreadnaught
Swedish
Kurt [sv] -

-Name
Kurt
Swedish
Description
Fyrmastade stålbarken Moshulu ägdes av Gustaf Erikson 1935 - 1947.
Swedish

Technical description
4900 d.w.t. Dubbelbrammad med röjlar, dubbel mesan. Welldäck. Poop 20 fot, brygga 65 fot, back 32 fot. Dubbeldäckad. Dubbelratt med kugghjul midskepps, reservskruv akterut. Ångpanna för spel och lastvinschar, 2 motorvinschar, brass-, och fallvinschar. 4 lastluckor. Logement för besättningen i hytter på bryggdäck.
Swedish

Material
English

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Home port
Mariehamns stad (Ekonomisk region (Finland)) [sv], ,

-Place reference
Mariehamns stad (Ekonomisk region (Finland)) [sv], ,
Flag state

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Type of vessel
Norwegian bokmål

Swedish

History

Fyrmastade stålbarken Moshulu blev Gustaf Eriksons sista inköp till sin och världens sist seglande långfartsflotta i handelsfart. Sedan 1928 låg Moshulu upplagd på västkusten, i Victoria B.C. och sedan i Vinslow. År 1935 besiktigades och övertogs Moshulu av kapten Gunnar Boman för Gustaf Eriksons räkning. Gustaf Erikson satte in Moshulu på vetetraden. År 1939 gjorde Moshulu den snabbaste seglatsen på 91 dygn från Australien till Queenstown. I slutet av november 1939 tog man lots utanför La Plata. I februari 1940 avseglade Moshulu med destination Danmark, lasten från Argentina bestod av 4300 ton råg och 600 ton havre. På grund av rådande krig var det omöjligt att gå till Danmark som var ockuperat och farvattnen in till Skagerack var minerade. Därför beslöt kapten Sjögren att söka sig in till Kristiansand i Sydnorge. Där fick man order att lossa lasten för tyska armens räkning.
Efter utlossning lades Moshulu upp och besättningen avmönstrades. Endast segelmakaren, den legendariska John Sommarström från Mariehamn, blev kvar ombord som vakt enligt redaren Gustaf Eriksons order. Moshulu avriggades och bogserades till Nordnorge för att användas som magasinfartyg för tyska marinen. Moshulu återlämnades efter kriget till Gustaf Erikson av Norge. Fartyget var då praktiskt taget ett vrak. Efter inspektion bestämde rederiet att sälja Moshulu.
Efter en period som spannmålsmagasin i Stockholm och Nådendal bjöds hon ut till försäljning i början på 1960-talet. Amerikanska sponsorer vid South Street Seaport Maritime Museum i New York köpte Moshulu och bogserade fartyget över Atlanten. Efter en tid flyttades Moshulu till Philadelphia och ombyggdes till ett kombinerat musei- och restaurangbolag.

Swedish

Measurement
Antal master [sv]: 4

-Measurement type
Swedish

-Value
4
Bruttotonnasje [no]: 3120 brutto registertonn (brt) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
3120
Nettotonnasje [no]: 2696 nettoregisterton [sv]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
2696
Längd över allt [sv]: 335'3 foot

-Value
335'3
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Bredde [no]: 46'9 foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
46'9
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Djupgående [sv]: 26'6

-Measurement type
Swedish

-Value
26'6
Delivered
1904
Byggd av W. Hamilton & Co. , Pt Glasgow, för G.J.H. Siemers & Co. i Hamburg.

-Time
1904
-Dating comment
Byggd av W. Hamilton & Co. , Pt Glasgow, för G.J.H. Siemers & Co. i Hamburg.
Swedish
-Role
Swedish

-Timespan
1937 - 1947
--Earliest time
1937
--Latest time
1947
Reference
Kåhre, Georg och Kåhre, Karl: Den åländska segelsjöfartens historia (1988)
Swedish

DigitaltMuseum
021178625412
-Id
021178625412
-System
DigitaltMuseum