Repeterende oppgave, stopptype [no]

Repeterende oppgave, stopptype (norwegian bokmål)

Termlistor för katalogisering av objekt vid museer [sv]

08/12/2021 12:07:58
New
Status

URI
http://kulturnav.org/ae470ea3-b9b9-460b-986f-8e5a844782f2
Download
Login/register to download the dataset content
No hits.
Name
Repeterende oppgave, stopptype
Norwegian bokmål

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk