Wallby, Anton (1882 - 1947) [sv]

Wallby, Anton (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:42
11/07/2020 00:35:08
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ae1fe7f0-b58c-4ad5-a434-6ed47ca3beaa | RDF/XML | JSON-LD
Name
Wallby, Anton
Swedish

First name
Anton
Swedish

Last name
Wallby
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
06/08/1882 Wallby

-Time
06/08/1882
-Place reference
Wallby
--Place (text)
Wallby
Swedish
Death
19/02/1947

-Time
19/02/1947
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: CTL 1906, Chalmers Tekniska Läroanstalt i Göteborg.
FrKA, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Anställd hos Yngve Rasmussen i Göteborg 1907 samt på olika arkitektkontor i Stockholm.
Uppdrag av Allmänna Ingenjörsbyrån i Ryssland (Perm) 1912-1913.
Egen verksamhet i Stockholm.

Verk ett urval:
Ett 50-tal byggnader i Stockholm, huvudsakligen hyres- och affärshus.

Swedish

Reference
Bodman, Gösta: Chalmers tekniska institut. Matrikel 1829 - 1929. Göteborg, 1929. Sid 279.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Swedish

Primus
410

-Id
410
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077515

-Id
011034077515
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish