Hidemark, Bengt (1924 - ) [sv]

Hidemark, Bengt (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:53
07/12/2019 00:25:13
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/add46b99-1527-4e2e-9623-ba57dd779af9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hidemark, Bengt
Swedish

First name
Bengt
Swedish

Last name
Hidemark
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
23.02.1924
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: TELIS 1941-1944, Tekniska Läroverket i Stockholm.
KTH 1946-1949, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1950-1951, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Praktikant hos Lars Magnus Giertz och Nils Tesch 1942 och hos Sven Backström och Leif Reinius 1943.
Anställd som byggnadsingenjör hos Hakon Ahlberg 1944, hos E Sandberg 1944-1946 och hos Nils Tesch 1946-1949.
Anställd som arkitekt hos Nils Tesch 1949-1950.
Egen arkitektverksamhet från 1950, 1962-1989 tillsammans med arkitekt Gösta Danielson.
Verksam i ai-gruppen ab, arkitekt- och ingenjörsgruppen för integrerad projektering 1966-1980.

Andra uppdrag: Fötroendeuppdrag i bl a Statens kommitté för byggnadsforskning, Statens råd för byggnadsforskning, Byggstandardiseringen, Industridepartementet, SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
Sakkunnig i tillsättningsärenden.
Juryledamot vid arkitekttävlingar.

Lärarverksamhet: Tf professor i arkitektur vid KTH 1962-1964, professor i arkitektur vid KTH 1972-1989, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Tävlingar: 1:a pris: Inbjuden arkitekttävling om bostadsområde Jacobsgårdarna, Borlänge, 1977, tillsammans med Hans Bäckström, Gösta Danielson och Jan Gezelius.
Inbjuden arkitekttävling om utformning av bostäder, 115 lägenheter, Gudö, Tyresö, 1982.
Inbjuden arkitektävling om utformning av äldrebostäder tillika lågenergihus, Sätuna, Märsta, 1986.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
FrKA, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna, ledamot från 1973, ledamot av förvaltningsnämnden och huskommittén från 1973, vice preses 1985-1994.
Utmärkelser: Kasper Salinpriset för Televerkets förvaltningsbyggnader i Farsta 1969, tillsammans med Gösta Danielson; Rockwools Energipris 1990: Prins Eugen-medaljen 1991; Konstakademiens Hedersmedalj i guld 1997.

Egna skrifter: Hus. 27 arkitekters val ur svensk byggnadskonst, Det moderna laboratoriet. Stockholm 1965.
Byggmästaren 1950:21 sid 426, Storladugård för samjordbruk; ibid 1956-A:2 sid 26, Smörjoljefabrik, Södra Lidingö; ibid 1956-A:5 sid 111, Servicestation i Göteborg.
Arkitektur 1963:5 sid 122, ASEA:s atomkraft- och centrallaboratorium i Västerås; ibid 1968:9 sid 36, Linköpings högskola. Arkitekt: Bengt Hidemark, Gösta Danielson och Göran Sjölin; ibid 1969:9 sid 20, Industrimiljö; ibid 1970:6 sid 31, Televerkets förvaltningsbyggnader i Farsta; ibid 1972:7 sid 12, Linköpings högskola; ibid 1973:3 sid 9, Omiok, fyra exempel: SMHI, Norrköping; ibid 1982:1 sid 16, Smålands Taberg.

Verk ett urval:
Bensinstation, Esplanaden 37, Kalmar 1953-1956.
Smörjoljefabrik, Gåshaga, Lidingö 1954.
Shell servicestation, Slussgatan - Skånegatan, Göteborg.
Laboratorium för ASEA, Västerås 1955-1962.
Laboratorium, Billerud, Säffle 1961-1966.
Volvo Tekniskt center, Göteborg, 1969-1972.
Statens provningsanstalt, Borås, 1974-1977.
Televerkets förvaltningsbyggnader, Färnebogatan 81-87, Farsta, Stockholm 1959-1969. Kasper Salinpriset 1969.
Linköpings universitet 1969-1975.
SMHI, Norrköping.
Kraftvärmeverk i Linköping och Södertälje.
Elektronikinstitution, KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Flerbostadshus, Jakobsgårdarna, Borlänge 1977-1981.
Flerbostadshus, Maskinvägen 14-32, Jönköping.
Atriumhus, Ladugårdsängen, Örebro 1992-1993.
Byggnader i Linköping: Frimurarehotellet, tillbyggnad, tillsammans med Gösta Danielson, 1969-.
Kraftvärmeverk, kv Generatorn A, 1961.
Sopförbränningsanläggning, kv Generatorn B, 1956.

Swedish

Reference
Gafwelin, Elisabeth (red): Vem är det. Svensk biografisk handbok 1999. Stockholm, 1998.
Marklund, Kari (red): Nationalencyklopedin. Höganäs, 1989 - .
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Bengt Hidemark - arkitekt. Katalog till utställning på Konstakademien 21 oktober - 26 november 2000.
Enkät med uppgifter om arkitekter och byggmästare i Kalmar och Linköping, del av Kulturhistorisk bebyggelse, förstudie till kunskapsunderlag för mätbarhet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Genomförd av Atrio Arkitekter i Kalmar AB.
Swedish

Primus
1332

-Id
1332
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076484

-Id
011034076484
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish