Valdemar Birgersson, kung av Sverige ( - 1302) [sv]

Valdemar Birgersson, kung av Sverige (swedish)

Royalties, mostly Nordic (Nordiska museet)

Description
Kung av Sverige, regent 1250-1275 [sv]
Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
04/10/2016 12:50:35
16/10/2021 07:51:40
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/adc21017-619f-4c6d-a95b-76e8c8138186 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Valdemar Birgersson, kung av Sverige
Swedish

First name
Valdemar
Swedish

Last name
Birgersson
Swedish

Alternative name
Birgersson, Valdemar
Swedish

Title
Kung av Sverige

-Title
Kung av Sverige
Swedish
Description
Kung av Sverige, regent 1250-1275
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
 

Death
1302
www.ne.se 2008-04-22

-Time
1302
-Source
www.ne.se 2008-04-22
Swedish
Life role
King 1250 1275

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

-Timespan
1250 1275
--Earliest time
1250
--Latest time
1275
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Biography

Valdemar Birgersson, f. ca 1240, d. 1302, kung av Sverige 1250-75, son till Birger jarl och kung Erik Erikssons syster Ingeborg. Efter morbroderns död 1250 valdes V. till kung och kröntes i Linköping påföljande år. Fadern Birger behöll i praktiken makten till sin död 1266, även om V. förekommer som agerande konung i vissa dokument. Han tycks ha låtit uppföra och utsmycka det ännu existerande tegelpalatset i Vadstena (på 1300-talet ombyggt till nunnekloster) som ett av sina residens. År 1260 ingick V. äktenskap med den danska prinsessan Sofia (d. 1286). De första åren efter Birger jarls död, då V. övertog riksstyrelsen, var lugna. Han bevarade och utvecklade den starka kungamakten, bl.a. genom att låta fängsla den oppositionelle stormannen Johan Filipsson och genom att bekräfta de lybska köpmännens privilegier i Sverige. Han gav även handelsfrihet till Rigas borgare. En fredlig överenskommelse reglerade gränsen mellan Sverige och Norge. Under första hälften av 1270-talet uppstod emellertid en allvarlig konflikt mellan V. och missnöjda stormän, däribland hans egna bröder, hertig Magnus (Ladulås) och Erik. Vid samma tid lär V. ha begått äktenskapsbrott med drottning Sofias syster Jutta, något som enligt vissa källor sonades genom en pilgrimsfärd till Rom 1274. Incidenten, som är historiskt omdebatterad, tycks ha försvagat V:s ställning. År 1275 övergick bröderna till väpnat uppror och besegrade V:s män i slaget vid Hova i Västergötland. V. såg sig tvungen att avsäga sig kronan till förmån för Magnus, men kampen fortsatte, mer eller mindre livligt, i ytterligare ett par år. Tidvis lyckades V. utöva kungamakt i delar av riket, men 1278 framstod Magnus som obestridd segrare. År 1280 lämnade V. både Sverige och sin gemål Sofia för att bosätta sig i Danmark, vars kung Erik Klipping hade skänkt honom militärt stöd i kampen mot brodern. Under vistelsen i Danmark fick V. kontroll över Malmö och Trelleborg, som ingick i Sofias hemgift. Antagligen uppfattade Magnus fortfarande V. som ett hot, varför han 1285 fick kyrkans tillstånd att formellt omyndigförklara brodern och yrka på att denne skulle placeras i fängelse; som motiv angavs bl.a. V:s anstötliga kvinnoaffärer och hans konspirationer mot riket. Av okänd anledning återvände V. något år senare till Sverige, varefter han tillbringade resten av livet, 1288-1302, i bekväm fångenskap på Nyköpingshus. Han ingick äktenskap med en i övrigt okänd kvinna vid namn Lucrardis. #www.ne.se 2008-04-22 Dick Harrison, Göran Dahlbäck #2008-04-22

Swedish

Note
barn till Birger Jarl
Swedish

Reference
www.ne.se 2008-04-22
Swedish

Nordiska museet, Primus
120371

-Id
120371
-System
Nordiska museet, Primus
DigitaltMuseum
021036634058
-Id
021036634058
-System
DigitaltMuseum