Collett, Johan (1775 - 1827) [no]

Collett, Johan (norwegian bokmål)

Eidsvollsmenn (Norsk Folkemuseum) [no]

Life role
Dataset owner
Norsk Folkemuseum (NF - Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Alexander Lindbäck (alexander.lindback@norskfolkemuseum.no) [no]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
08/09/2020 11:23:55
22/01/2022 09:43:37
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ad4eb8b5-6f86-418b-93f1-547d5699e441 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Collett, Johan
Norwegian bokmål

First name
Johan
Norwegian bokmål

Last name
Collett
Norwegian bokmål

Wikipedia

Store norske leksikon

Birth
22/03/1775 Denmark (Country), ,

-Time
22/03/1775
-Place reference
Denmark (Country), ,
--Place

Norwegian bokmål

Swedish


Norwegian nynorsk
Death
19/06/1827

-Time
19/06/1827
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish


Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Danskfødte Johan Collett hadde som sin far og sine brødre, avlagt juridisk embetseksamen allerede i attenårsalderen. Deretter fulgte en rask karriere i det dansk-norske embetsverket før han høsten 1814 ble utnevnt til amtmann i Buskerud.

Under riksforsamlingen markerte Collett seg først og fremst gjennom sitt arbeid i finanskomiteen. Han var komiteens sekretær, men tok på seg arbeidsoppgaver som gikk langt utover denne rollen. Blant annet forfattet han komiteens instilling og forsvarte denne i riksforsamlingen. På grunn av sin selvsikre opptreden var han imidlertid dårlig likt av unionsmennene.

Som representant på det overordentlige storting høsten 1814, ble Collett valgt inn som medlem av komiteen som skulle forhandle med de svenske kommissærer. Siden, som stortingsrepresentant (1818, 1824, og 1827), kom han først og fremst til å engasjere seg i økonomiske spørsmål og markerte seg ellers som forholdsvis konservativ.

Norwegian bokmål

Occupation
embetsmann

-Occupation specification
embetsmann
Norwegian bokmål