Vanadis världsomsegling 1883-85 (1883 - 1885) [sv]

Other languages: Vanadis världsomsegling 1883-85 (swedish)

Expeditions and explorations (The National Museums of World Culture)

Description
Världsomseglingen med fartyget HMS Vanadis genomfördes mellan åren 1883 till 1885. Fartygschef var kommendör O. Lagerberg. Sekond var kapten H. af Klintberg. Deltagare var bland andra Hjalmar Stolpe, Oscar Ekholm (fotograf) [sv]
Event type
Dataset owner
Last changed
30/11/2020 15:38:35
08/06/2024 01:28:37
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ad0e10b7-dea6-4ef9-942d-6c04899ed8c4 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Vanadis världsomsegling 1883-85
Swedish

Alternative name
Världsomseglingen med fregatten Vanadis
Swedish

Description
Världsomseglingen med fartyget HMS Vanadis genomfördes mellan åren 1883 till 1885. Fartygschef var kommendör O. Lagerberg. Sekond var kapten H. af Klintberg. Deltagare var bland andra Hjalmar Stolpe, Oscar Ekholm (fotograf)
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia

Timespan
05/12/1883 - 09/05/1885

-Earliest time
05/12/1883
-Latest time
09/05/1885
Text

Världsomseglingen med fartyget HMS Vanadis genomfördes mellan åren 1883 till 1885. Fartygschef var kommendör O. Lagerberg. Sekond var kapten H. af Klintberg. Deltagare var bland andra Hjalmar Stolpe, Oscar Ekholm (fotograf).
I Sheerness lossnade en båt när den skulle firas ner och fyra man ur besättningen skadades. En stormby satte senare fartyget på drift så det stötte ihop med den engelska monitoren Hydra, inget av fartygen fick dock några större skador. Under besöket i Lissabon avlade H. M. Konungen och H. K H. Kronprinsen av Portugal besök ombord. I Valparaíso avlade republikens president besök ombord. Under getjakt på ön Nouka Hiva föll en man ur besättningen så svårt i bergen att han senare avled samma dag. I Papeete avlade H.M. Konungen av Tahiti besök ombord. I Honolulu hedrades man av en visit av den infödde härskaren, kung Kalakau. 15 september till ankars iShanghai råkade hon ut för en våldsam orkan men man lyckades att med reservankare ock maskinkraft förhindra att hon kom på drift. Fartygets båtar ådrog sig dock en del skador och en ångslup kom på drift och sjönk men kunde senare bärgas. 6 april 1885 föll en av stormärsgastarna i däck och avled omedelbart. Han begravdes i land vid framkomsten till Gibraltar några dagar senare. Vid återkomsten till Sverige 9 maj 1885 hade hon legat till sjöss effektiv gångtid c:a 11 månader, varav längsta tiden från hamn till hamn var 28 dagar på resan mellan Lissabon och Rio de Janeiro. Fartygschef var kommendör O. Lagerberg. Sekond var kapten H. af Klintberg. Deltagare var bland annat Hjalmar Stolpe, Oscar Ekholm (fotograf)

Swedish

Reference
Erikson, Bo G. (2015). Kungen av Birka: Hjalmar Stolpe arkeolog och etnograf
Swedish

DigitaltMuseum
029996972844

-Id
029996972844
-System
DigitaltMuseum
Carlotta-SMVK
1016540
-Id
1016540
-System
Carlotta-SMVK