Mörner, Birger (1867 - 1930) [sv]

Mörner, Birger (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Mörner, Birger , Birger Mörner (eg. Mörner af Morlanda), född 1867, död 1930, diplomat, författare, greve, resenär. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:48:21
02/07/2022 05:24:07
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/acf08a01-3b0c-4fb8-878c-ecd4d8660c65 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Mörner, Birger
Swedish

First name
Birger Karl
Swedish

Last name
Mörner
Swedish

Alternative name
Mörner af Morlanda, Birger
Swedish

Title
diplomat

-Title
diplomat
Swedish
författare

-Title
författare
Swedish
greve

-Title
greve
Swedish
resenär

-Title
resenär
Swedish
Description
Mörner, Birger , Birger Mörner (eg. Mörner af Morlanda), född 1867, död 1930, diplomat, författare, greve, resenär.
Swedish

Wikipedia

Birth
05/05/1867

-Time
05/05/1867
Death
10/03/1930

-Time
10/03/1930
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Biography

Mörner, Birger , Birger Mörner (eg. Mörner af Morlanda), född 1867, död 1930, diplomat, författare, greve, resenär. Birger Mörner företog vidsträckta färder i tropikerna och hemförde en rad etnografika som han skänkte till svenska samlingar. Flera expeditioner dokumenterades i olika litterära former. År 1913-14 färdades han upp förSepik-floden (även kalla kejsarinnan Augustas flod) och Ramú i Papua Nya Guinea (Gerhard Lindblom i förord till Vogel 1951) Mörner skrev vidare romaner med ämnen ur svensk historia, t.ex. barockpastischen Dess höga plaisir (1897). Han stödde trofast Strindberg i olika lägen och porträtterade honom i en viktig minnesbok (1924). Som många snillens förtrogne kunde M. efterlämna en betydande samling av brev och handskrifter. Nationalencyklopedin. /US Han var far till Marianne Mörner (1895-1977), Carl Gustav Mörner (1897-1947), Hans George Mörner (1901-1958), Diana Felicite Mörner (1913-1994) och professor Magnus Mörner (1924-2012). (Wikipedia, 2013-01-11)

Swedish

Dotter [sv]
Mörner, Marianne

-Heading
Dotter
Swedish

-Text
Mörner, Marianne
Swedish
Son [sv]
Mörner, Magnus

-Heading
Son
Swedish

-Text
Mörner, Magnus
Swedish
Reference
Vogel, Alfred A. (1951) Papuaner och pygméer: med Hallstromska expeditionen till det inre av australiska Nya Guinea. Stockholm: Natur och kultur
Swedish

Carlotta-SMVK
1000678

-Id
1000678
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461813
-Id
021037461813
-System
DigitaltMuseum