Long term health services Place holder

Langvarige helsetjenester (norwegian bokmål), Langvarige helsetenester (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:13:21
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/langvarige-helsetjenester
Label
Long term health services
English

Langvarige helsetjenester
Norwegian bokmål

Langvarige helsetenester
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
     Health services
English

Note
Enkelte har behov for tjenester innenfor forskjellige områder. Eksempler er tjenester innenfor habilitering og rehabilitering, individuell plan og andre tverrfaglige eller koordinerte tjenester.
Norwegian bokmål

Somme har behov for tenester innanfor forskjellige område. Eksempel er tenester innanfor habilitering og rehabilitering, individuell plan og andre tverrfaglege eller koordinerte tenester.
Norwegian nynorsk