Fornybarandel [no]

Fornybarandel (norwegian bokmål)

Vassdrags- og energisektoren : Energi (Norges vassdrags- og energidirektorat) [no]

Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ac7e513c-663e-491d-8a97-1c32a0c1448e | RDF/XML | JSON-LD
Label
Fornybarandel
Norwegian bokmål

Definition
den delen av innmatet energi i et anlegg som er fornybar energi og dermed grunnlag for tildeling av elsertifikater
Norwegian bokmål

Broader concept
     Document
English
          Normative document
English
               Regulation
English
                    Forskrift om elsertifikater [no]
English
                         (Begrep fra Forskrift om elsertifikater) [no]
English

Web reference
Norwegian bokmål