Description
Envåningsbyggnad med röd locklistpanel och sadeltak i tegel. [sv]
Dataset owner
Last changed
22/11/2018 16:10:35
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ac79624d-4bc7-4153-97c7-54f9107d6931 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Tvättstuga
Swedish

Other name
882 Fortifikationsverket. Byggnads- och infraregister.

-Name
882
Swedish

-Source
Fortifikationsverket. Byggnads- och infraregister.
Swedish
Description
Envåningsbyggnad med röd locklistpanel och sadeltak i tegel.
Swedish

History

Byggnaden uppfördes under 1780-talet i samband med uppförandet av Varvschefsbostället, vilken den ligger i anslutning till.

Swedish

Time
1782?

-Earliest time
1782?
Located at
Trossø (øy (T.ISL)) [no], Varvsgatan 7 [sv],

-Place
Norwegian bokmål


-Specified
Varvsgatan 7
Swedish
Geodata
56.1566, 15.58113, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
56.1566
-Longitude (Easting)
15.58113
Is part of
Swedish

Reference
Fortifikationsverket. K0018, Karlskrona Örlogshamn: Övergripande vårdprogram 2009-01-20. S. 164-167.
Swedish

-Text
Riksantikvarieämbetet. Bebyggelseregistret, Tvättstuga. Hämtad 2018-11-05.
Swedish