Finsk särklassregel A-båt (Regelbåt) [sv]

Finsk särklassregel A-båt (swedish)

Regelbåtar (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 13:06:55
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ac118571-b8aa-4be6-9adb-e17f8c2bca2e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Finsk särklassregel A-båt
Swedish

Alternative name
Båt byggd enligt finska särklassregeln
Swedish

Finsk särklass A
Swedish

Type of vessel

Norwegian bokmål

Swedish

Other vessel type
Norwegian bokmål

Swedish

English

Norwegian bokmål

Swedish