Hembygdsföreningen Kjula-Jäder (Förening) [sv]

Other languages: Hembygdsföreningen Kjula-Jäder (swedish)

Hembygdsförbund och -föreningar (Sveriges Hembygdsförbund) [sv]

Dataset owner
Sveriges Hembygdsförbund (SHF) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:15:26
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/abdabfca-041b-4892-949d-3b9c3038a3c2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hembygdsföreningen Kjula-Jäder
Swedish

Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Place reference
DigitaltMuseum
021166438940
-Id
021166438940
-System
DigitaltMuseum