7692 VENNESHAVN (Poståpneri) [no]

Other languages: 7692 VENNESHAVN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:39:30
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/abbf38f3-7ca3-4bf9-a865-2f79f62a7d10 | RDF/XML | JSON-LD
Name
7692 VENNESHAVN
Norwegian bokmål

Alternative name
VENNESHAVN
Norwegian bokmål

Establishment
01/01/1894

-Time
01/01/1894
Termination
30/04/1975

-Time
30/04/1975
Code
7692
Type
Norwegian bokmål

History

VENNESHAVN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Mosviken og Verran herred, Inderøen fogderi, under Trondhjem postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.1.1894. Sirk. 38, 22.12.1893.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til VENNESHAMN. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.10.1961 lagt under Levanger postkontor. Sirk. 23, 3.8.1961.

Fra 1.5.1971 under Steinkjer postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor. Sirk. 41, 31.10.1973.

Underpostkontoret 7692 VENNESHAMN ble lagt ned fra 1.5.1975. Ny postadresse: 7690 MOSVIK. Sirk. 7, 24.2.1975.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(7692)
Poståpnere/styrere:
Handelsfullm. Jacob A. Brecke 1.1.1894 (f. 1858). Under permisjon med inntil 14 dager av gangen med hustruen Anna som midlertidig styrer.
Frk. Frida Brecke 1.1.1919 (f. 1897).
Arne Karlsen 1.6.1926 (f. 1892).
Ingrid Følstad kst. 1.2.1963 (f. 1920).

De først kjente årlige poståpnelønninger var i 1897 kr 200,-, i 1901 kr 320,-, i 1908 kr 450,-, i 1913 kr 500,-, i 1914 kr 550,- og fra 1917 kr 650,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/01/1894 30/04/1975

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/01/1894 30/04/1975
--Earliest time
01/01/1894
--Latest time
30/04/1975
DigitaltMuseum
021166443102

-Id
021166443102
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål