Peters, Carl F. [no]

Peters, Carl F. (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:58:32
15/01/2022 02:37:06
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/ab71c4d9-3b11-422b-aaae-e1fbff6ac207 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Peters, Carl F.
Norwegian bokmål

First name
Carl F.
Norwegian bokmål

Last name
Peters
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Overtok i 1895 etter N.T. Aastad det fotograffirmaet som var startet av H. J. Ridste i 1879, og som Aastad hadde overtatt i 1881. Han drev det bare vel ett år og i 1897 ble det overtatt av J. Moriée Breilann, som også ga opp etter ett år.

Virkested:
1895-1897: Horten

Norwegian bokmål

Related to
-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Pedersen, Endre: Litt om de eldste fotografer i Vestfold, Vestfoldminne, utg. Vestfold historielag, 1986.
Baggethun, Rolf: Speilet som husket, 1974
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2272

-Id
2272
-System
FR
DigitaltMuseum
021036008180

-Id
021036008180
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål