9536 KORSFJORDEN (Poståpneri) [no]

9536 KORSFJORDEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:20:21
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ab438fc6-fef9-4f3f-89b2-18f4d19b95e5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
9536 KORSFJORDEN
Norwegian bokmål

Alternative name
KORSFJORDEN
Norwegian bokmål

Establishment
01/07/1901 Alta (Kommune) [no], ,

-Time
01/07/1901
-Place reference
Alta (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
9536
Type
Norwegian bokmål

History

KORSFJORDEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Talvik herred, Finnmarken amt, under Hammerfest postkontor, ble underholdt fra 1.7.1901. Sirk. 23, 2.7.1901.

Poståpneriet var grunnet krigshandlingene evakuert fra ultimo 1944 og ble gjenopprettet ultimo 1945 v/Sirk. 36, 8.12.1945.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postnr 9636 ble tatt i bruk fra 16.3.1968, og ble fra 1.4.1987 endret til 9536. (4. trafikktr. 26.11.1986).

Postkontoret 9536 KORSFJORDEN ble nedlagt fra 9.9.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 20, 26.8.1996.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(9636 / 9536)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Ove Andersen 1.7.1901 (f. 1873).
Hjørdis Thomassen (Christoffersen) 1.1.1923 (f. 1892).
Ds.eksp. Karl Andersen midlt. 9.8.1945 til 1.7.1946.
Hjørdis Thomassen Christoffersen 1.11.1946 (f. 1892).
Vikarer 1.11.1946.
Ds.eksp. Karl Andersen 1.7.1947 (f. 1908).
Else Aas Andersen 1.1.1981 (f. 1945).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1905, da årlig lønn ble satt til kr 100,-, fra 1909 kr 150,-, fra 1913 kr 200,-, fra 1917 kr 350,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/07/1901 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/07/1901 ?
--Earliest time
01/07/1901
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166443932

-Id
021166443932
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål