Paulsson, Gregor (1889 - 1977) [sv]

Paulsson, Gregor (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:57
15/02/2020 00:30:06
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ab279bc1-a3cc-4ee5-898c-74e93be7dfff | RDF/XML | JSON-LD
Name
Paulsson, Gregor
Swedish

First name
Gregor
Swedish

Last name
Paulsson
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
27.08.1889
-Place reference
--Place
Death
-Time
14.02.1977
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Studentexamen i Helsingborg 1907.
Filosofie kandidat 1909, filosofie licentiat 1911 och filosofie doktor 1915 vid Lunds universitet.

Verksamhet: Extra ordinarie amanuens vid Lunds universitets konstmuseum 1908-1911.
Amanuens vid Nationalmuseum 1913 och intendent där 1916-1920.
Konstkritiker i Stockholms dagblad 1915-1917 och i Socialdemokraten 1923.
Direktör för Svenska Slöjdföreningen 1920-1934 och 1921-1934 redaktör för dess tidskrift.
Svensk generalkommissarie vid internationella konstindustriutställningen i Paris 1925, generalkommissarie för svenska konstindustriutställningen i New York 1927 och för Stockholmsutställningen 1930.

Lärarverksamhet: Tf lärare i konsthistoria vid KKH 1920-1921, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.
Docent i konsthistoria med konstteori vid Stockholms högskola 1921.
Professor i konsthistoria med konstteori vid Uppsala universitet 1934-1956.

Medlemskap: Svenska Slöjdföreningen, ordförande 1943-1950.
RIBA hedersledamot 1937, Royal Institute of British Architects.
Humanistiska vetenskapssamfundet i Uppsala 1938.
Kungliga Vetenskaps-societeten i Uppsala 1960.
Hedersdoktor Basel 1960.

Egna skrifter: Skånes dekorativa konst under tiden för den importerade renässansens utveckling till inhemsk form, 1915 (doktorsavhandling).
Den nya arkitekturen, 1916.
Ernst Josephsons teckningar, 1916.
Vackrare vardagsvara, 1919.
Nya museer, 1920.
Handledning i konststudier, 1923.
The Creative Element in Art, 1924.
acceptera, 1931, tillsammans med Gunnar Asplund m fl.
Tanke och form i konsten, 1933.
Hur bo?, 1934.
Italiensk renässans, 1-2, 1937 (Bonniers allmänna konsthistoria).
Ny svensk arkitektur, 1939.
Konstverkets byggnad, 1942.
Konstens världshistoria, 1-4, 1942-1952.
Kritik och program, 1949.
Svensk stad, 1-3, 1950-1953.
Inledning till konststudier, 1952.
Die soziale Dimension der Kunst, 1955.
Tingens bruk och prägel, 1956, tillsammans med Nils Paulsson.
The studies of Cities, 1959.
Vägen till konsten, 1972, tillsammans med Thomas Paulsson.
Upplevt, 1974 (självbiografi).

Swedish

Reference
Svenskt biografiskt lexikon.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Löwgren, Eva (red): Vem är det. Svensk biografisk handbok 1973. Stockholm, 1972.
Lilja, Gösta, Olsson, Bror och Svensson, Artur S (red): Tiotusen svenska konstnärers liv och verk. Svenskt konstnärslexikon, I - V. Malmö, 1952.
Wirulf, Berthold (red): Lexikon för konst. Bildkonst, arkitektur, konsthantverk, konstindustri, I - III. Stockholm, 1957.
Nybloms förlag (utgivare): Svenska konstnärer. Biografisk handbok. Stockholm, 1982.
Marklund, Kari (red): Nationalencyklopedin. Höganäs, 1989 - .
Dagens Nyheter 1977-02-21, nekrolog av Torsten Bergmark.
Svenska Dagbladet 1977-02-20, nekrolog av Ulf Hård af Segerstad.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Swedish

Primus
1424

-Id
1424
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077102

-Id
011034077102
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish