Jensen, Carl Johan Gustav (1868 - 1919) [no]

Jensen, Carl Johan Gustav (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:00:14
24/10/2020 02:53:42
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/aaacb426-fa10-4881-8101-9bb89dcd8317 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Jensen, Carl Johan Gustav
Norwegian bokmål

First name
Carl Johan Gustav
Norwegian bokmål

Last name
Jensen
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1868

-Time
1868
Death
1919

-Time
1919
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Gift med Inger Theodora Vætnes. Drev atelier sammen med J. Wathne fra 1883, startet av denne ca. 1870, og overtok det alene i 1892. Kalte seg til å begynne med "Wathnes Efterfølger", signerte senere bildene med "Jensens Atelier, Brogaden 11a, Malmø, Mandal". Ved hans død i l919 ble atelieret overtatt av sønnene (Johan) Trygve og Einar. Den siste forlot firmaet i 1920 for å fortsette andre steder, og det ble overtatt av Trygve alene. I 1967 overlot han det til sønnen Arne. Ble stamfar til et "fotografdynasti".

Virkesteder:
1883-1919: Mandal; Brogaden 11a

Norwegian bokmål

-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Hvoslef, Kjell Lund: Sørlandets fag-fotografer og Sørlandske fotograflaug, 1988
Norsk fotografisk tidsskrift 78(1992) : 3, s. 40-41
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
840

-Id
840
-System
FR
DigitaltMuseum
021036006801
-Id
021036006801
-System
DigitaltMuseum