1456 NÆSODDEN (Poståpneri) [no]

1456 NÆSODDEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:54:13
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/aa9db45e-35d3-4a88-b437-13e93dccc926 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1456 NÆSODDEN
Norwegian bokmål

Alternative name
NÆSODDEN
Norwegian bokmål

Establishment
20/02/1852 Nesodden (Kommune) [no], ,

-Time
20/02/1852
-Place reference
Nesodden (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
30/04/1992

-Time
30/04/1992
Code
1456
Type
Norwegian bokmål

History

NÆSODDEN poståpneri, i Næsodden prestegjeld, Ager og Follo fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 20.2.1852, med virksomhet fra 1.5.1852 og med 2 ganger ukentlig bipostrute mellom Aas og Næsodden prestegjeld. Sirk. 4, 10.4.1852.

Ovennevnte bipostrute ble ved Kgl.res. 9.1.1886 endret til 3 ganger ukentlig fra 1.7.1886. Sirk. 15, 6.7.1886.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet NESODDEN.

Fra 1.1.1927 ble navnet endret til NESODDHØGDA. Sirk. 59, 31.12.1926.

Poståpneriet ble fra 1.11.1962 lagt under Adm.avd., 1. postdistrikt. Sirk. 47, 15.11.1962.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved ny omorganisering av Oslo postdistrikt ble postkontoret fra 1.1.1989 lagt under Follo postregion (Ski). Sirk. 1, 10.1.1989.

Postkontoret 1456 NESODDHØGDA, i Ski postområde, ble nedlagt fra 1.4.1992. Ny postadresse er: 1450 NESODDTANGEN. Sirk. 12, 21.4.1992.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 222 (ca 1855/56) og fikk datostempel tilsendt den 20.1.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(1456)
Poståpnere/styrere:
Lensm. Røer 1.5.1852.
Gårdeier Ole Eriksen Løs kst. 1.11.1870.
Sogneprest J. A. Welhaven 1.7.1871.
Gårdbr. Peter Olsen Løes kst. i 1876.
Mikal Olsen Kongebraaten 1.1.1877.
Kirkesanger Halvor Sørflaten 30.7.1880. (På Jaer.)
Harald Olsen (?) (?) (?)
Lensmann C. Heltzen 1.6.1891.
Ragnhild Sørli 1.12.1906.
Alfhild Lysholm 15.3.1912 (f. 1865).
Forr.fører Andr. Holth 1.4.1922.
Jacob R. Myklebust vikar fra 1.4.1925, fast 1.3.1927.
Aslaug Gulbrandsen kst. 1.2.1929 (f. 1902).
Gunvor Granerud vikar fra 1.4.1941, fast ca 1942 (f. 1905).
Arnt Løes 1.6.1964 (f. 1916).
Helene Marie Solberg vikar fra 1.8.1971, fast 1.10.1971.
Res.posteksp. Eva Reidun Jølstad 1.5.1984 (f. 1937).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1852 1884 1886 1889 1898 1905 1909 1912 1913 1914 1917
Spd. 12
Kr 64 80 100 160 250 400 450 500 550 750

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen da.

Fra 1.7.1892 ble det opprettet følgende 3 ganger ukentlig landpostbudruter:

  1. Nesodden poståpneri om Jaer, Furuholtet, Prestegaarden, Løes, Solberg, Stokkefeld, Røer, Porselengen skole, Kjensli og tilbake til Nesodden.
  2. Nesodden poståpneri om Svestad, Spro Landhandleri, Mokkerud skole, Kopperud Landhandleri, Nordre Lindebraate, Kor, Garder og tilbake til Nesoddtangen.

1 1894 ble det opprettet postomdeling på Nesoddtangen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 20/02/1852 30/04/1992

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
20/02/1852 30/04/1992
--Earliest time
20/02/1852
--Latest time
30/04/1992
DigitaltMuseum
021166440457

-Id
021166440457
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål