Koordinert samlingsutvikling - representativitet og mangfold i museenes samlinger [no]

Koordinert samlingsutvikling følger opp Meld. St. 23 (2020 – 2021) Musea i samfunnet (Museumsmeldingen) om behov for et samlet blikk på samlingene og hvordan de skal utvikles videre. Målet er å legge til rette for dialog mellom museene og med et bredere publikum.

I første omgang fokuserer vi på kunstnere og kunstsamlinger, som også er spesielt nevnt i museumsmeldingen. Vi bygger videre på Kulturrådets oppdrag til Nasjonalmuseet med å etablere en felles autoritetsliste i KulturNav over kunstnere som er representert i museer i Norge. (Kunstnerlista). Kulturrådet har også gitt utviklingsstøtte til ny datamodell og skriveAPI mot DigitaltMuseum, som lar museene publisere samlinger uavhengig av forvaltningssystem, samt støtte til utvikling av KulturNav som en systemuavhengig plattform for forvaltning av felles metadataressurser.

Det gir grunnlag for en felles liste over kunstnere, lenking av samlingene via kunstnerpostene og tilgjengeliggjøring av samlingene på DigitaltMuseum. Nasjonalmuseet har også lenket kunstverksbetegnelser i KulturNav til AAT (Gettys Art and Architecture Thesaurus). Termene er dermed lenket og oversatt til en rekke språk.

Vi skal samarbeide med museene om å identifisere alle kunstnere representert i samlingene, videreutvikle Kunstnerlista til et felles autoritetsregister og lenke samlingene til autoritetspostene. Deretter ønsker vi at museene publiserer samlingene til DigitaltMuseum. Resultatet blir en oversikt over hvilke kunstnere som er representert, hvor de er representert og med hvor mange og hvilke typer verker. Et bestemt utvalg informasjonelementer skal følge med og gi grunnlag for diskusjoner om representativitet i samlingene.

Prosjektet skal etter hvert lede videre til tilsvarende arbeid på andre felter – i første omgang kystkultur.[no]