Art groups and artist collectives

Kunstnergruppe og kunstnerkollektiv (norwegian bokmål), Konstnärsgrupper och konstnärskollektiv (swedish)

Groups

Dataset
26/10/2022 09:34:06
Ongoing work
Status

URI
http://kulturnav.org/aa5ef036-876a-41f8-aab6-3b93f21165c2
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 3 of 3 hits.
Name
Art groups and artist collectives
English

Kunstnergruppe og kunstnerkollektiv
Norwegian bokmål

Konstnärsgrupper och konstnärskollektiv
Swedish

Content type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk