3645 HEISTADMOEN FELTPOSTÅPNERI (Feltpoståpneri) [no]

3645 HEISTADMOEN FELTPOSTÅPNERI (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:18
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a9ea9d00-58d7-4a18-b83a-b2d0dc37aa84 | RDF/XML | JSON-LD
Name
3645 HEISTADMOEN FELTPOSTÅPNERI
Norwegian bokmål

Alternative name
HEISTADMOEN FELTPOSTÅPNERI
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
15.12.1950
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31.03.1968

-Time
31.03.1968
Code
3645
Type
Norwegian bokmål

History

HEISTADMOEN FELTPOSTÅPNERI (ved eksersersplassen), under Kongsberg postktr., ble opprettet den 15.12.1950. Posten ble sendt over Skollenborg poståpneri. Sirk. 1, 10.1.1951.

Feltpoståpneriet ble nedlagt fra 1.4.1968 og samtidig omgjort til fast poståpneri.

(3645)
Feltpoståpnere:
Soldat (p.eksp.) Jørgen Stokken 15.12.1950 (f. 1927). Styrt e også etter militærtjenesten.

Årlig lønn:
Fra 13.2.1951 med lønn som p.eksp. + kost kr 4,50 pr dag.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 15.12.1950 31.03.1968

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
15.12.1950 31.03.1968
--Earliest time
15.12.1950
--Latest time
31.03.1968
DigitaltMuseum
021166441233

-Id
021166441233
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål