Darre, Jacob Hersleb (1757 - 1841) [no]

Other languages: Darre, Jacob Hersleb (norwegian bokmål)

Eidsvollsmenn (Norsk Folkemuseum) [no]

Life role
Dataset owner
Norsk Folkemuseum (NF - Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
post@norskfolkemuseum.no [no]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 20:46:13
25/05/2024 07:19:41
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a9e019af-8336-4cc1-9107-fcf6ad9245e9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Darre, Jacob Hersleb
Norwegian bokmål

First name
Jacob
Norwegian bokmål

Middle name
Hersleb
Norwegian bokmål

Last name
Darre
Norwegian bokmål

Wikipedia

Store norske leksikon

Birth
20/11/1757 Overhalla (Kommune) [no], , ,

-Time
20/11/1757
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
-Time
15/12/1841
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk


Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Som sin far hadde også Jacob Hersleb Darre valgt å utdanne seg til prest. Etter noen år som residerende kapellan i Orkdal ble han i 1797 sogneprest i Klæbu.

På riksforsamlingen møtte han sammen med klokkeren Lars Forsæth. Darre var en av dem som førte dagbok de seks ukene riksforsamlingen varte, men han deltok ikke selv spesielt aktivt i begivenhetene. Kun i spørsmålet om salg av kirkegodset deltok han i særlig grad. Her tilskrev han til gjengjeld seg selv en del av æren for å ha forhindret salg av godset.

Darre ble ikke valgt til det overordentlige storting og var heller ikke senere stortingsrepresentant. Resten av sitt yrkesaktive liv jobbet han som sogneprest på Klæbu.

Norwegian bokmål

Occupation
prest

-Occupation specification
prest
Norwegian bokmål
DigitaltMuseum
021038773935
-Id
021038773935
-System
DigitaltMuseum