9106 STRAUMSBUGTEN (Poståpneri) [no]

9106 STRAUMSBUGTEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
29/08/2018 14:41:35
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a9c2a8d5-e5de-4a85-9f37-7b5f4fb7fb86 | RDF/XML | JSON-LD
Name
9106 STRAUMSBUGTEN
Norwegian bokmål

Alternative name
STRAUMSBUGTEN
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/01/1910
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
9106
Type
Norwegian bokmål

History

STRAUMSBUGTEN poståpneri, på dampskipsanl.stedet, i Tromsøysundet herred, Tromsø amt, under Tromsø postkontor, ble underholdt fra 1.1.1910. Sirk. 69, 22.12.1909.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til STRAUMSBUKTA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret STRAUMSBUKTA nytt postnr 9106.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(9112 / 9106)
Poståpnere/styrere:
Ds.eksp. H. P. Olsen 1.1.1910.
Gårdbr. Ludvik Pettersen kst. 1.10.1927.
Ds.eksp. Oskar Håkon Meier Bårdsen 15.8.1934 (f. 1884).
Lærer Halvdan Falck Johnsen 1.11.1948 (f. 1900).
Rannveig Falck Johnsen midlertidig fra 1.10.1954.
Harald Leonhard Heiskel 1.12.1955 (f. 1911).
Poståpner Mårten Leonard Brun Hanssen 1.6.1969 (f. 1905).
Poståpnerass. Inger Hansen kst. 1.7.1973 (f. 1947).
Postkass. Bergljot Sand Glomseth 1.3.1985 (f. 1959).

Årlig poståpnerlønn var i 1910 kr 100,-, i 1913 kr 150,- og fra 1917 kr 200,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/01/1910 ?

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/01/1910 ?
--Earliest time
01/01/1910
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166443742

-Id
021166443742
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål