9079 ROTSUNDELVEN (Poståpneri) [no]

9079 ROTSUNDELVEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:52:14
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a947bd9b-bf4b-4921-a0b1-fdf421171c2c | RDF/XML | JSON-LD
Name
9079 ROTSUNDELVEN
Norwegian bokmål

Alternative name
ROTSUNDELVEN
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01.10.1909
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
30.06.1979

-Time
30.06.1979
Code
9079
Type
Norwegian bokmål

History

ROTSUNDELVEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Langli, i Skjervøy herred, Tromsø amt, under Tromsø postkontor, ble underholdt fra 1.10.1909. Sirk. 53, 20.9.1909.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til ROTSUNDELV. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet var grunnet krigssituasjonen evakuert fra ultimo 1944. Ble gjenopprettet fra 30.6.1945. Sirk. 19, 7,7,1945.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

9079 ROTSUNDELV postkontor C, under Tromsø postkontor, ble lagt ned fra 1.7.1979. Ny postadresse: 9077 ROTSUND. Sirk. 28, 3.7.1979.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(9079)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. og ds.eksp. Ole Bersvendsen 1.10.1909 (f.1849).
Andrea Bersvendsen 1.10.1921 (f. 1885).
John Ole Bersvendsen kst. 1.11.1950, fast 1.7.1953 (f. 1932).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1912, da årlig lønn ble satt til kr 150,-, fra 1913 kr 200,- og fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01.10.1909 30.06.1979

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01.10.1909 30.06.1979
--Earliest time
01.10.1909
--Latest time
30.06.1979
DigitaltMuseum
021166443727

-Id
021166443727
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål