Bennebols bruk (Bruk) [sv]

Bennebols bruk (swedish)

Mills and mines (National Museum of Science and Technology)

Description
Järnbruk utanför Knutby i Uppland. [sv]
Type
Dataset owner
National Museum of Science and Technology (Museum) owns the information on this page
Contact information
The content of the dataset: samlingsinfo@tekniskamuseet.se
Privacy policy: info@tekniskamuseet.se
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/08/2019 13:25:24
19/09/2020 01:08:19
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a8d638b4-24fa-4e20-8199-78a49214fa02 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bennebols bruk
Swedish

Description
Järnbruk utanför Knutby i Uppland.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Establishment
1680

-Time
1680
Termination
1884

-Time
1884
Type
Swedish

History

En masugn anlades i Bennebol av Gustaf Otto Stenbock som förvärvat marken 1676. Bruket levererade tackjärn till Harg, som också ägdes av Stenbock. Masugnen stod klar 1680 och lades ner 1884. Vattenkraften användes sedan för sågverksdrift fram till 1917.

Swedish

Coordinates
59.9575, 18.365, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.9575
-Longitude (Easting)
18.365