Væveriet - Joh.Petersens banebrytende dampveveri i Skuteviken (Selskap) [no]

Væveriet - Joh.Petersens banebrytende dampveveri i Skuteviken (norwegian bokmål)

Industribedrifter (Norsk Teknisk Museum) [no]

Description
Væveriet, var det folkelige navnet på en fabrikkbygning i Nye Sandviksvei 84. Tomten ble 1857 solgt av Margrethe Marie Meyer, enken etter Otto Meyer, til Johan Petersen (den senere eier av Kløverhuset), som startet et dampdrevet bomullsveveri året etter. Veveriet hadde 41 ansatte 1865, men stanset produksjonen 1867, og Petersen begynte isteden drift av Bergens Dampmølle i fabrikkens kjeller. C. Sundt kjøpte eiendommen på tvangsauksjon 1877 og solgte den til Gerdt Meyer, som solgte videre til ... Væveriet, var det folkelige navnet på en fabrikkbygning i Nye Sandviksvei 84. Tomten ble 1857 solgt av Margrethe Marie Meyer, enken etter Otto Meyer, til Johan Petersen (den senere eier av Kløverhuset), som startet et dampdrevet bomullsveveri året etter. Veveriet hadde 41 ansatte 1865, men stanset produksjonen 1867, og Petersen begynte isteden drift av Bergens Dampmølle i fabrikkens kjeller. C. Sundt kjøpte eiendommen på tvangsauksjon 1877 og solgte den til Gerdt Meyer, som solgte videre til Bergens Arbeiderforening. Arbeiderforeningen opprettet sitt aldershjem i bygningen 1879. Under den annen verdenskrig ble bygningen okkupert av tyskerne og brukt som bordell; etter krigen var den i mange år husvære for krigsveteraner. Bygningen ble 1974 overtatt av Blå Kors – Bergen krets, som rev den og bygde et nytt sosialbygg med poliklinikk og avrusningsavdeling 1977. [no]
Type
Dataset owner
Norsk Teknisk Museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
13/12/2017 11:25:41
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/a8b6fee1-5d87-42cd-880e-a8d4c536d3e4 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Væveriet - Joh.Petersens banebrytende dampveveri i Skuteviken
Norwegian bokmål

Description
Væveriet, var det folkelige navnet på en fabrikkbygning i Nye Sandviksvei 84. Tomten ble 1857 solgt av Margrethe Marie Meyer, enken etter Otto Meyer, til Johan Petersen (den senere eier av Kløverhuset), som startet et dampdrevet bomullsveveri året etter. Veveriet hadde 41 ansatte 1865, men stanset produksjonen 1867, og Petersen begynte isteden drift av Bergens Dampmølle i fabrikkens kjeller. C. Sundt kjøpte eiendommen på tvangsauksjon 1877 og solgte den til Gerdt Meyer, som solgte videre til Bergens Arbeiderforening. Arbeiderforeningen opprettet sitt aldershjem i bygningen 1879. Under den annen verdenskrig ble bygningen okkupert av tyskerne og brukt som bordell; etter krigen var den i mange år husvære for krigsveteraner. Bygningen ble 1974 overtatt av Blå Kors – Bergen krets, som rev den og bygde et nytt sosialbygg med poliklinikk og avrusningsavdeling 1977.
Norwegian bokmål

Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Coordinates
60.40329, 5.32193, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
60.40329
-Longitude (Easting)
5.32193
DigitaltMuseum
021167116059
-Id
021167116059
-System
DigitaltMuseum