Nyqvist, Ivar (1868 - ) [sv]

Nyqvist, Ivar (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:00:03
23/05/2020 00:28:46
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a8b307ec-86a7-43fe-8cb2-1f1658fa1786 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Nyqvist, Ivar
Swedish

First name
Ivar
Swedish

Last name
Nyqvist
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
24/06/1868 Hammars socken

-Time
24/06/1868
-Place reference
Hammars socken
--Place (text)
Hammars socken
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Byggnadsyrkesskolan i Stockholm 1886-1889.

Verksamhet: Anställd som ritare hos arkitekt Hjalmar Kumlien 1889-1890.
Förste man vid hovintendent Axel Kumliens ritkontor 1890-1891.
Kontrollant och arbetschef vid länslasaretts-, skol- och fabriksbyggnader i bl.a. Borås, Linköping och Växjö (till vilka han även utfört ritningar).
Egen verksamhet från 1898.
Verkställande direktör och teknisk ledare för AB Arkitekt- och Byggnadsbyrån.

Andra uppdrag: Ledamot av exproprieringsnämnden samt besiktningsuppdrag för Kronan i egenskap av ojävig sakkunnig eller kronoombud från 1912.
Skiljeman och besiktningsman för Stockholms stads stadshusbyggnadskommitté.
Besiktnings- och värderingsman för Stockholms stads fastighetsnämnd.
Ledamot av Salsjöbadens byggnadsnämnd under ett flertal år.

Medlemskap: Stockholms byggmästareförening från 1904.

Verk ett urval:
Konstruerat och uppfört villabyggnader i Saltsjöbaden vid sekelskiftet 1900.
Utfört Saltsjöbadens badanstalt 1903.
Ett flertal bostadshus i Stockholm med omnejd 1906-1926.
Om- och tillbyggander av ett stort antal affärs- och bostadshus 1913-1928.

Swedish

Reference
Stockholms byggmästareförening 1889-1929. Minnesskrift vid fyrtioårsjubileet 1929 (Stockholm 1929). Svenska teknologföreningen 1861-1936. Biografier. (Stockholm 1937).
Swedish

Primus
2136

-Id
2136
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077054
-Id
011034077054
-System
DigitaltMuseum