Outline of Cultural Materials

Outline (norwegian bokmål), Outline (swedish)

Outline (OCM) [no]

Description

Nordisk outline [no]

12/12/2017 13:59:06
Inactive
Status
DCAT-AP

URI
http://kulturnav.org/a8797483-ff02-4a4c-adf1-b406cbcd6fc2
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 20 of 733 hits.
Classification
Name
Outline of Cultural Materials
English

Outline
Norwegian bokmål

Outline
Swedish

Description
Nordisk outline
Norwegian bokmål

Nordisk outline i en grundversion av OCM (Outline of Cultural Materials) översatt till norska och svenska. Denna version är hämtad från museisystemet Primus.

Status: Dess status jämfört med andra publicerade versioner återstår att klargöra.

Förvaltningssituation: Det är oklart vem som förvaltar detta dataset.
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Dataset
Norwegian bokmål

Swedish

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish