Ulrich, Erik (1862 - 1934) [sv]

Ulrich, Erik (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
16/03/2015 15:52:03
24/10/2020 00:37:49
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a84038fc-e935-4300-8276-3301486e6ed4 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ulrich, Erik
Swedish

First name
Erik
Swedish

Last name
Ulrich
Swedish

Alternative name
Ullrich, Erik
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
05/01/1862
-Place reference
--Place
-Time
12/08/1934
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Hj Berwalds förberedande kurs.
KTH 1879-1883, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
FrKA 1885-1886, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Anställd vid arkitektkontor i Stockholm 1883-1885, i Gävle 1888-1889.
Egen verksamhet i Stockholm 1889-1920.
Bosatt i Gonäs från 1920.

Tävlingar: Gevaliapalatset i Gävle.

Verk ett urval:
Gevaliapalatset, Gävle 1890-1892 (utförd i samarbete med E A Hedin).
Arbetarebostäder Fridhem, kv Slaggen, Fridhemsg 16-Hantverkarg 85-87, Stockholm (storgård) 1895-1898.
AB Stockholms arbetarhems hus Jungfrug 43-Sibylleg 52, Stockholm 1892-1893.
Hyreshus Valling 27-Upplandsg 3, Stockholm 1897-1898.
Bryggarg 5, Stockholm (gårdshuset) 1904.
Tyrg 7, Stockholm 1910.
Stockholm S:t Sigfrids kyrka, Aspudden (1899) 1900.
Jaktvilla för Konungens jaktklubb.
Villor Djursholm och Stockholms skärgård.
Vindhems församlingshem, Vindhemsg 9, Uppsala 1902.
Kapellbyggnader Kristinehamn m fl platser.
Privathus Stockholm.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 268.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1375.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 169.
H8D 1921:221.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Karlström, Ture: Gävle stadsbild. Bebyggelsehistoria och samhällsutveckling till 1900-talets början. Gävle, 1974.
Ehn, Ola m fl: Stadsbildens framtid. Om konstnärligt och historiskt värdefull bebyggelse i Uppsala. Uppsala, Stockholm och Göteborg, 1964.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
593

-Id
593
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077467
-Id
011034077467
-System
DigitaltMuseum