1362 HOSLE (Poståpneri) [no]

Other languages: 1362 HOSLE (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:43:05
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a8230d96-3fb1-4feb-8a14-9adca6b45b73 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1362 HOSLE
Norwegian bokmål

Alternative name
HOSLE
Norwegian bokmål

Establishment
01/04/1970 Bærum (Kommune) [no], , ,

-Time
01/04/1970
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/05/1997

-Time
31/05/1997
Code
1362
Type
Norwegian bokmål

History

HOSLE poståpneri, i Bærum kommune, Akershus fylke, under Adm.avd. i Oslo postdistrikt, ble opprettet den 1.4.1970. Sirk. 9, 2.4.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk status av postkontor B fra 1.4.1974. Sirk. 12, 24.4.1974.

Fra 1.5.1979 omgjort til postkontor C. Sirk. 18, 8.5.1979.

Fra 1.9.1986 igjen endret til postktr. B. Sirk. 24, 8.8.1986.

Ved ny omorganisering av postkontorene ble postktr. fra 1.1.1989 lagt under Asker og Bærum postregion. Sirk. 1, 10.1.1989.

Postkontoret 1347 HOSLE ble lagt ned fra 1.6.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 12, 15.5.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk HOSLE nytt postnr 1362.

(1347 / 1362)
Poståpnere/styrere/mestere:
Postass. Johannes Arne Joranger midlt. 1.4.1970, fast 1.10.1971 (f.1949).
Posteksp. Jostein Simonsen (1.10.1979).
Posteksp. Shahid Muzaffar Shah 1.5.1981 (f.1951).
Postkass. Sissel Anita Moi vikar 1.11.1983, fast 1.5.1987 (f.1958).
Postelev Shahid Muzaffar Shah 1.9.1987 (f.1951).
Postmester (vikar) Sissel Anita Moi 1.6.1989 (f.1958).
Postmester Odd Roar Kristensen fra 1.8.1994.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/04/1970 31/05/1997

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/04/1970 31/05/1997
--Earliest time
01/04/1970
--Latest time
31/05/1997
DigitaltMuseum
021166440414

-Id
021166440414
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål