Berg, Hilda (1868 - 1932) [no]

Berg, Hilda (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:59:12
14/05/2022 04:12:14
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/a81926eb-35b4-4a5b-a81f-51f1dd0e1a8e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Berg, Hilda
Norwegian bokmål

First name
Hilda
Norwegian bokmål

Last name
Berg
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1868

-Time
1868
Death
1932

-Time
1932
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Medinnehaver av "Berg & Berg", startet ca. 1890 av søsteren Ingeborg Berg (Zeiner) og ca. 1900 overtatt sammen med broren Karl.

Virkested:
1900 ca-1910: Østre Toten

Norwegian bokmål

Related to
-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980

Norske fotosamlinger, 1989
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
220

-Id
220
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005062

-Id
021036005062
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål