Wiberg, Carl Fredrik (1813 - 1881) [sv]

Wiberg, Carl Fredrik (swedish)

Personer i Nedre Norrland (Hälsinglands Museum) [sv]

Life role
Dataset owner
Hälsinglands Museum (Museum, Stiftelse) [sv] owns the information on this page
Last changed
13/02/2018 15:46:01
06/06/2020 04:51:29
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a804af43-9f4a-488d-ace2-790d11d2d678 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Wiberg, Carl Fredrik
Swedish

First name
Carl
Swedish

Middle name
Fredrik
Swedish

Last name
Wiberg
Swedish

Title
Lektor

-Title
Lektor
Swedish
Birth
17/07/1813

-Time
17/07/1813
Death
05/02/1881

-Time
05/02/1881
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality
Swedish

Biography

Arbetade som lektor vid Högre allmänna Läroverket i Gävle. Bildade Gestriklands fornminnesförening 1862. Forskade kring arkeologi och forntid. Gav ut flertalet verk.

Verk i urval:
Historisk-geografisk öfversigt af gamla verlden (1850)
Lärobok i nyare geografien för elementarläroverken (1852)
Asarna efter nyare, deribland slaviska, källor (1853)
Öfversigt af nyare historien (1854; 2:a uppl. 1870)
Atlas till Sveriges historia (1856)
Atlas öfver allmänna historien (1859-62; flera uppl.)
Lärobok i fäderneslandets historia (1863; 2:a uppl. 1870)
De klassiska folkens förbindelse med norden och inflytande på dess civilisation, (1868; 2:a uppl. 1878)
Gestriklands runstenar (2 hftn, 1865, 1867)

Swedish