Kjellin, Fredrik Adolf (1872 - 1910) [sv]

Kjellin, Fredrik Adolf (swedish)

Inventors in Sweden (National Museum of Science and Technology)

Life role
Dataset owner
National Museum of Science and Technology (Museum) owns the information on this page
Contact information
Datasetets innehåll: samlingsinfo@tekniskamuseet.se [sv]
Personuppgifter: info@tekniskamuseet.se [sv]
Last changed
14/01/2019 13:16:12
27/11/2021 09:00:26
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a7f952ca-ab63-496e-8ea7-5128d05e926b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kjellin, Fredrik Adolf
Swedish

First name
Fredrik Adolf
Swedish

Last name
Kjellin
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
27/04/1872

-Time
27/04/1872
Death
30/12/1910

-Time
30/12/1910
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Fredrik Adolf Kjellin föddes den 27 april 1872. Han tog studenten vid Realläroverket i Stockholm och utexaminerades från Kungl Tekniska Högskolans fackavdelning för kemi 1893. Därefter biträdde han Gustaf de Laval med elektrolytisk zinkutvinning och för professor J G Wiborg med att utarbeta en metod för att mäta höga temperaturer. Sedan arbetade han med förbättringar av Luxlampan innan han 1899 kom till Gysinge där han utvecklade en metod för tillverkning av stål med hjälp av elektricitet. Den 18 mars 1900 framställdes det första götet med hjälp av elektromagnetiska spolar.

Swedish

DigitaltMuseum
021036972558
-Id
021036972558
-System
DigitaltMuseum