Westby Knutsen, Nelly (1894 - 1984) [no]

Other languages: Westby Knutsen, Nelly (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:00:19
08/06/2024 05:50:17
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/a7f57968-a5c1-49b6-bb6a-3ccd2a7b1778 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Westby Knutsen, Nelly
Norwegian bokmål

First name
Nelly
Norwegian bokmål

Last name
Westby Knutsen
Norwegian bokmål

Alternative name
Knutsen, Nelly Westby
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1894

-Time
1894
Death
1984

-Time
1984
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 11.03.1894 - død 1984
Født i Christiania . Datter av ing. H. P. Hansen og Emma Westby, gift med Reidar K. (28.11.1903-), sønn av Andrine og Ivar K., 1 sønn, 1 datter. Utdannet hos J. B. Carlsen i Christiania i 3 år, arbeidet hos Eivind Enger og Schwartzmann. Sv.pr. 1923, håndverksbrev i 1933. Overtok i 1923 det atelieret på Gjøvik som Hilda Julin hadde startet i 1888. Senere ble hennes mann, Reidar Knutsen, medarbeider, og de utvidet firmaet til også å omfatte fotohandel. I 1972 ble hun æresmedlem av Oplandenes Fotograflaug.

Virkesteder:
1933-1973: Gjøvik; Storgt. 10
1923-1933: Gjøvik; Storgt. 12

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Norland, Lissie: Gjøviks fotohistorie, Årbok for Gjøvik 1988
Hedmark og Oppland Fotograflaug 60 år, 1979
Norsk fagfoto 10(1973) : 6, s. 158
Norsk fotografisk tidsskrift 70(1983) : 2, s. 38 (nekrolog)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
1302

-Id
1302
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009280

-Id
021036009280
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål