Nathorst, John Louis (1860 - 1943) [sv]

Other languages: Nathorst, John Louis (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
John Louis Nathorst, född 1860, död 1943, jordbrukslärare. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:45:46
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a7f01014-d398-402c-ac7a-9850c7049f6e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Nathorst, John Louis
Swedish

First name
John Louis
Swedish

Last name
Nathorst
Swedish

Description
John Louis Nathorst, född 1860, död 1943, jordbrukslärare.
Swedish

Birth
1860

-Time
1860
Death
1943

-Time
1943
Biography

John Louis Nathorst, född 1860, död 1943, jordbrukslärare.
John Louis var son till Hjalmar Otto Nathorst. Föreståndare för Norra Kalmar läns lantbruksskola 1889-1902 och för Malmöh. läns lantbruksskola 1902-12. Åren 1913-28 lärare vid Ultuna lantbruksinst.
Bror till Carl Edward Nathorst och Alfred G Nathorst. Far till Anita Nathorst (1894–1941).

Swedish

Carlotta-SMVK
1177366

-Id
1177366
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461824
-Id
021037461824
-System
DigitaltMuseum