Söderbom, Georg (1904 - 1973) [sv]

Other languages: Söderbom, Georg (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Georg Söderbom född 18 juli 1904, Kina, död 30 april 1973. Han var son till missionärerna Karl Gustaf Söderbom och Anna Alsterlund och bror till Josef. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 22:01:17
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a7c9e590-6773-43e3-b56b-87e844fdfa41 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Söderbom, Georg
Swedish

First name
Karl Georg
Swedish

Last name
Söderbom
Swedish

Description
Georg Söderbom född 18 juli 1904, Kina, död 30 april 1973. Han var son till missionärerna Karl Gustaf Söderbom och Anna Alsterlund och bror till Josef.
Swedish

Birth
18/06/1904

-Time
18/06/1904
Death
30/04/1973

-Time
30/04/1973
Biography

Georg Söderbom född 18 juli 1904, Kina, död 30 april 1973. Han var son till missionärerna Karl Gustaf Söderbom och Anna Alsterlund och bror till Josef. Deltog i Hedins expeditioner som bland annat kamelförare och chaufför. Vistades vid andra världskrigets slut vid den s.k. Burmavägen som deltagare på kinesisk/engelsk/amerikanska sidan i kriget mot japanerna. Han gjorde då åtminstone en resa på militärvägen ned till Burma från Yunnan i sydvästra Kina. Efter 1949 bosatte Georg Söderbom sig i Sverige och tjänstgjorde vid etnografiska museet fram till 1973./Is (Enligt författarlexikon 3 1951-55 var han bosatt i USA.) Han var förlovad med Miriam Wideberg (ca 1930).

Swedish

Carlotta-SMVK
1014080

-Id
1014080
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037462183
-Id
021037462183
-System
DigitaltMuseum