Status gjennom eiendom (556) [no]

Status gjennom eiendom (norwegian bokmål), Status genom ägodelar (swedish)

Outline of Cultural Materials

Description
...mulighetene for å vinne prestisje gjennom opphoping av rikdom; midler som brukes for å samle rikdom eller graden av dyktighet som kommer til anvendelse; de viktigste formuesgjenstander (f.eks. penger, kveg, slaver, jord); den relative betydning av ren samling i lader, av praling, av generøse gaver; viktigheten av formuesøkning som bevegelighetsmekanisme; forønsket status som kan oppnås gjennom dette; symbolske tegn på suksess; spesielle metoder (f.eks. iøynefallende forbruk, potlatch, done... ...mulighetene for å vinne prestisje gjennom opphoping av rikdom; midler som brukes for å samle rikdom eller graden av dyktighet som kommer til anvendelse; de viktigste formuesgjenstander (f.eks. penger, kveg, slaver, jord); den relative betydning av ren samling i lader, av praling, av generøse gaver; viktigheten av formuesøkning som bevegelighetsmekanisme; forønsket status som kan oppnås gjennom dette; symbolske tegn på suksess; spesielle metoder (f.eks. iøynefallende forbruk, potlatch, donere midler f.eks. til forskning, kjøp av titler); etc. Se også: Eiendom 42. Potlatch 431. Sparing og investering 454. Selvstendige næringsdrivende 472. Rikdom i forhold til samfunnsklasser 565. Gjestfrihet 574. [no]
Last changed
28/04/2015 16:29:18
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a797839c-b4e0-4c3a-8009-50620e3c02bd | RDF/XML | JSON-LD
Label
Status gjennom eiendom
Norwegian bokmål

Status genom ägodelar
Swedish

Description
...mulighetene for å vinne prestisje gjennom opphoping av rikdom; midler som brukes for å samle rikdom eller graden av dyktighet som kommer til anvendelse; de viktigste formuesgjenstander (f.eks. penger, kveg, slaver, jord); den relative betydning av ren samling i lader, av praling, av generøse gaver; viktigheten av formuesøkning som bevegelighetsmekanisme; forønsket status som kan oppnås gjennom dette; symbolske tegn på suksess; spesielle metoder (f.eks. iøynefallende forbruk, potlatch, donere midler f.eks. til forskning, kjøp av titler); etc. Se også: Eiendom 42. Potlatch 431. Sparing og investering 454. Selvstendige næringsdrivende 472. Rikdom i forhold til samfunnsklasser 565. Gjestfrihet 574.
Norwegian bokmål

Möjligheterna att vinna prestige genom samlande och rikedom; Medel för att samla rikedomar eller graden av skicklighet som används; Förnämsta föremål (ex. pengar, boskap, slavar, jordagods); Relativ betydelse av rent samlande på hög, genom att pråla, genom frikostiga gåvor; Framgång i rikedomssamlande som rörlighetsmekanism; Sådan önskvärd status som därigenom kan nås; Symboler för framgång; Särskilda metoder (ex. demonstrativ konsumtion, potlatch, donationer till vetenskapliga ändamål, titelköp);
Swedish

Code
556
Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian