Bokkus (Forlatt sted) [no] Place holder

Bokkus (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder (Eksterne data) [no]


URI
http://kulturnav.org/a786cb63-4f85-4e0b-9fb3-6de2527b63a0
Name
Bokkus
Norwegian bokmål

Alternative name
Bokkus
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
70.61773, 27.66455, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
70.61773
-Longitude (Easting)
27.66455
Is Part Of
English
English
English

Sentralt stedsnavnregister (SSR)
752358

-Id
752358
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)