Wallgren, John (1864 - 1917) [sv]

Wallgren, John (swedish)

Database of Photographers (Sweden) (Nordiska museet)

Description
John Wallgren var porträttfotograf med ateljé i Motala från 1892. Han var aktiv medlem i Svenska Fotografernas Förbund och en av förbundets första medlemmar. [sv]
Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se. Personuppgifter GDPR dataskydd@nordiskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
23/02/2015 10:52:18
06/08/2022 02:03:06
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a69293a9-851a-4475-9f31-10bfc074aaaa | RDF/XML | JSON-LD
Name
Wallgren, John
Swedish

First name
John
Swedish

Last name
Wallgren
Swedish

Alternative name
Vallgren, Johan Vilgot
Swedish

Description
John Wallgren var porträttfotograf med ateljé i Motala från 1892. Han var aktiv medlem i Svenska Fotografernas Förbund och en av förbundets första medlemmar.
Swedish

Birth
03/12/1864 , , Åkra, Ullasjö församling, Svenljunga kommun, Västra Götalands län [sv]

-Time
03/12/1864
-Place reference
, , Åkra, Ullasjö församling, Svenljunga kommun, Västra Götalands län [sv]
--Place (text)
Åkra, Ullasjö församling, Svenljunga kommun, Västra Götalands län
Swedish
Death
04/01/1917

-Time
04/01/1917
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Biography

John Wallgren kom ursprungligen från Västergötland. 1888 flyttade han till Kristina församling i Jönköping, där han ett kort tag arbetade i en bokhandel, för att därefter studera fotografikonsten i Sverige och Norge.

1892 flyttade Wallgren till Motala. Firma John Wallgren etablerades den 1 maj 1892 i en ateljé som byggdes 1891 av fotografen Wilhelm Sohlberg. Under åren 1892-1893 drev Wallgren fotoateljé i hotell Falk tillsammans med Per Albin Emanuel Küller under firmanamnet Küller & Wallgren. Efter ett par år flyttade Küller till Paris och Wallgren övertog då själv ateljén.

Wallgren var en av Svenska Fotografernas Förbunds första medlemmar. Han följde med stort intresse förbundets arbete under de första åren, men när utvecklingen enligt honom inte gick i rätt riktning tappade han sitt intresse. När Östra kretsen bildades och Wallgren kom närmare kollegerna i närområdet växte hans kårintresse fram igen. Han var kretsordförandens suppleant i förbundsstyrelsen.

John Wallgren fick ett högt ansett namn som fotograf runt omkring Motala och var troligtvis verksam som fotograf fram till sin död 1917. F.d. John Wallgrens ateljé övertogs av Erik Fischer och ödelades av en brand i november 1930.

Swedish

-Other actor
Occupation
Photographer 1892 1917 , , Hörnet Platensgatan 27 och Källgatan 1, Motala stad, Motala kommun, Östergötlands län [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk

-Timespan
1892 1917

--Earliest time
1892
--Latest time
1917
-Place reference
, , Hörnet Platensgatan 27 och Källgatan 1, Motala stad, Motala kommun, Östergötlands län [sv]
--Place (text)
Hörnet Platensgatan 27 och Källgatan 1, Motala stad, Motala kommun, Östergötlands län
Swedish
Photographer 1892 1899 , , Hotell Falk, Motala stad, Motala kommun, Östergötlands län [sv]
cirka 1899

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk

-Timespan
1892 1899

--Earliest time
1892
--Latest time
1899
-Dating comment
cirka 1899
Swedish

-Place reference
, , Hotell Falk, Motala stad, Motala kommun, Östergötlands län [sv]
--Place (text)
Hotell Falk, Motala stad, Motala kommun, Östergötlands län
Swedish
Residence
, , örnet Platensgatan 27 och Källgatan 1, Motala stad, Motala kommun, Östergötlands län [sv] 1892 1917

-Place reference
, , örnet Platensgatan 27 och Källgatan 1, Motala stad, Motala kommun, Östergötlands län [sv]

--Place (text)
örnet Platensgatan 27 och Källgatan 1, Motala stad, Motala kommun, Östergötlands län
Swedish
-Timespan
1892 1917
--Earliest time
1892
--Latest time
1917
Has works/objects at
Enskilda arkiv (1892)
Museets samling av John Wallgrens fotografier utgörs främst av enskilda positiv som är knutna till enskilda arkiv. Av det skälet är samlingen inte sammanhållen, varför den totala numerären är oklar. Av samma skäl har fotografierna inte heller erhållit något bestämt bestånds-id eller namn.
http://www.ostergotlandsmuseum.se

-Organization/collection
-Set
Enskilda arkiv (1892)
Museets samling av John Wallgrens fotografier utgörs främst av enskilda positiv som är knutna till enskilda arkiv. Av det skälet är samlingen inte sammanhållen, varför den totala numerären är oklar. Av samma skäl har fotografierna inte heller erhållit något bestämt bestånds-id eller namn.
http://www.ostergotlandsmuseum.se
--Description
Enskilda arkiv (1892)
Museets samling av John Wallgrens fotografier utgörs främst av enskilda positiv som är knutna till enskilda arkiv. Av det skälet är samlingen inte sammanhållen, varför den totala numerären är oklar. Av samma skäl har fotografierna inte heller erhållit något bestämt bestånds-id eller namn.
Swedish

Reference
Förteckning över svenska fotografer. 1899 0ch 1911
Swedish

Kungl. bibliotekets porträttfotografregister
Swedish

Kyrkoarkiv över Ullasjö och Motala församlingar
Swedish

Svenska Fotografen, nr. 75 mars 1917
Swedish

Sveriges dödbok 1901-2009
Swedish

-Text
Förteckning öfver Sveriges Fotografer.
Swedish
NFR
4860

-Id
4860
-System
NFR
DigitaltMuseum
021035593767

-Id
021035593767
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konverterad från Nationella fotografregistret (NFR) 2014-05-13

Swedish