Allmänna ämnesord (Riksantikvarieämbetet) (Riksantikvarieämbetet) [sv]

Other languages: Allmänna ämnesord (Riksantikvarieämbetet) (swedish)

Description

En kontrollerad vokabulär bestående av allmänna ämnesord som används för internregistrering till Riksantikvarieämbetets e-arkiv. Termerna utgår ifrån de ämnesord som förekom i den äldre fotodatabasen Kulturmiljöbild (KMB), Fornsök (FMIS) och Bebyggelseregistret. Målsättningen är att använda auktoriteter från Svenska Ämnesord och Getty AAT. Termerna har ofta koppling till kulturmiljöområdet med fokus på arkeologi, antikvariska frågor, museiområdet och kulturarvet. Datasetet är internt bruk och...

En kontrollerad vokabulär bestående av allmänna ämnesord som används för internregistrering till Riksantikvarieämbetets e-arkiv. Termerna utgår ifrån de ämnesord som förekom i den äldre fotodatabasen Kulturmiljöbild (KMB), Fornsök (FMIS) och Bebyggelseregistret. Målsättningen är att använda auktoriteter från Svenska Ämnesord och Getty AAT. Termerna har ofta koppling till kulturmiljöområdet med fokus på arkeologi, antikvariska frågor, museiområdet och kulturarvet. Datasetet är internt bruk och arbetet sker löpande. [sv]

Dataset owner
Contact information
Johan Nordinge (johan.nordinge@raa.se) [sv]
13/11/2023 11:10:19
Ongoing work
Status
Purpose

Kontrollerade termer för sökning och registrering i Riksantikvarieämbetets e-arkiv. [sv]


URI
http://kulturnav.org/a6758e20-f785-4c97-96e4-14c18b9da959
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 20 of 249 hits.
Name
Allmänna ämnesord (Riksantikvarieämbetet)
Swedish

Description
En kontrollerad vokabulär bestående av allmänna ämnesord som används för internregistrering till Riksantikvarieämbetets e-arkiv. Termerna utgår ifrån de ämnesord som förekom i den äldre fotodatabasen Kulturmiljöbild (KMB), Fornsök (FMIS) och Bebyggelseregistret. Målsättningen är att använda auktoriteter från Svenska Ämnesord och Getty AAT. Termerna har ofta koppling till kulturmiljöområdet med fokus på arkeologi, antikvariska frågor, museiområdet och kulturarvet. Datasetet är internt bruk och arbetet sker löpande.
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

Swedish

Danish

French


Norwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish

Default presentation
View list
Purpose
Kontrollerade termer för sökning och registrering i Riksantikvarieämbetets e-arkiv.
Swedish

Contact information
Johan Nordinge (johan.nordinge@raa.se)
Swedish

Editorial note
Testlista för arkivleveransportalen till Riksantikvarieämbetets e-arkiv.
Swedish

History note
Test 2021 september
Swedish