Landén, Alfred (1876 - 1959) [sv]

Landén, Alfred (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:31
28/11/2020 00:13:17
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a65d696c-6836-48a9-a953-96fa9770dea2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Landén, Alfred
Swedish

First name
Alfred
Swedish

Last name
Landén
Swedish

Birth
1876

-Time
1876
Death
21/05/1959

-Time
21/05/1959
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Verksamhet: Anställd ca 1906 på Lidingö villastads kontor.
Egen verksamhet Alfred Landén och Nils Åström Arkitekt- och byggnadskontor i Stockholm.

Tävlingar: Engelbrektskyrkan i Stockholm 1906, inköp.
Svenska kyrkan i Paris 1909, 1:a pris, ej utfört.

Egna skrifter: Medarbetare i G Carlsson: Svenska allmogehem (1909).
Publicerade tillsammans med J Gate: Några hem, Stockholm, 1908.

Verk ett urval:
AGA-fabriken, Lidingö 1912-1915.
Hallbyggnad åt Lidingö elektricitesverk vid Kyrkviken 1909.
Bostadshus- och affärshus, kv Vasa nr 1, Lidingö 1912.
Villor, speciellt Lidingö.
Villor Storängen, Nacka.
Kv Albion, Gävle (Storgård) 1917.

Swedish

Reference
Stavenow - Hidemark, Elisabet: Villabebyggelse i Sverige 1900 - 1925. Inflytande från utlandet idéer, förverkligande. Akademisk avhandling, Uppsala Universitet. Nordiska museets handlingar 76. Stockholm, 1971.
Broms, Helene och Mjöberg, Tomas: AGA-fabriken, Lidingö. Bebyggelsehistorisk undersökning. Uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet 1984.
Swedish

Primus
474

-Id
474
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076716

-Id
011034076716
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish