2560 LILLE ELVEDALEN (Poståpneri) [no]

Other languages: 2560 LILLE ELVEDALEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:37:04
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a64d4862-dc13-4365-8978-8c4efea64f16 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2560 LILLE ELVEDALEN
Norwegian bokmål

Alternative name
LILLE ELVEDALEN
Norwegian bokmål

Establishment
29/08/1863 Alvdal (Kommune) [no], , ,

-Time
29/08/1863
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
2560
Type
Norwegian bokmål

History

LILLE ELVEDALEN poståpneri, i samme prestegjeld, Nordre Østerdalen fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 29.8.1863 med virksomhet fra 1.10.1863. Sirk. 19, 22.9.1863.

Poståpneriet ble fra 1.1.1886 lagt under Hamar postkontor. Sirk. 29, 10.12.1885.

Lagt under Elverum postkontor fra 1.10.1918. Sirk. 47, 26.9.1918.

Navnet ble fra 1.1.1919 endret til ALVDAL. Sirk. 62, 17.12.1918.

Fra 1.7.1923 ble poståpneriet lagt under Tynset postkontor. Sirk. 30, 30.6.1923.

Fra 1.8.1972 igjen under Elverum postområde. Sirk. 26, 3.7.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.4.1974 status av postkontor B. Sirk. 12, 24.4.1974.

Datostempel ble ifølge "Norske filatelistika" tildelt først i 1875 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(2560)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Hytteskriver Fritz Aas 1.10.1863.
Stasj.holder Anders Eriksen Gjelten 1.5.1868.
Gårdmann Simen Larsen Steien 15.11.1872.
Stasj.mester E. Thoresen 17.10.1877.
Bernhard Steien 1.1.1879.
Stasj.mester Engebret Thoresen 1.10.1883.
Stasj.mester Severin Aarøe 1.7.1888.
Stasj.mester O. Olsen 15.5.1897 (død 26.5.1909).
Jernb.kontorist H. Tomter midlertidig fra 26.5.1909.
Nanna Olsen midlertidig kst. 12.6.1909.
Stasj.mester O. Nilssen 15.10.1909.
B. Randmæl 1.1.1918 (f. 1863).
Overtatt av Norges Statsbaner fra 1.7.1932.
Arne Bernhardsen Randmæl 1.12.1946 (f. 1901).
Poståpner Anders Tømmervold 1.6.1965 (f. 1924).
Klara Ingerid Grinden 1.9.1967 (f. 1921).
Postkass. John Måntrøen 1.1.1989 (f. 1954).
Poststyrer John Måntrøen 1.5.1998 (f. 1954).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1863 1872 1876 1897 1882 1886 1897 1908 1911 1917
Spd 12 20 36
Kr 240 300 400 700 900 1100 1500

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 29/08/1863 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
29/08/1863 ?
--Earliest time
29/08/1863
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440807

-Id
021166440807
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål