Benckert, Elis (1881 - 1912) [sv]

Benckert, Elis (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:33:02
19/06/2021 00:27:07
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a5b86846-c306-4d96-ac9e-320c4b800930 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Benckert, Elis
Swedish

First name
Elis
Swedish

Last name
Benckert
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
27/09/1881 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
27/09/1881
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Death
1912 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
1912
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Studentexamen 1899.
Snickarlära 1899.
KTH 1900-1904, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos Ragnar Östberg i Stockholm 1906-1907.
Rudholms kakelfabrik 1908.
Möbelarkitekt.Resor: Frankrike 1904-1905, Paris 1905-1906.
Spanien 1908 (studier av spanskt kakel).

Medlemskap: STF 1904-1912, Svenska Teknologföreningen.

Egna skrifter: Ord och Bild 1912:3, Presentation av Villa Lagercrantz.
Teknisk tidskrift 1912 sid 17, Kritik av Tengboms kyrka i Arvika.

Verk ett urval:
På Ragnar Östbergs kontor: bla Stockenbergs villa, Saltsjöbaden 1906 och förslag till stadshustornet 1908-1909.
Försäkringsrådet Gustav Lagercrantz villa i Djursholm 1905-1910.
Läkarboställe vid Säfsjö Sanatorium.
Tillbyggnad till Hjalmar Lundbohms disponent bostad i Kiruna 1910.
Utställningsbyggnader i Arvika 1911.
Förslag till Arvika Museum 1911.
Konstnärsförbundets olympiska utställning, Stockholm 1912.
Grosshandlaren S de Jounges villa, Gävle 1912.
Bankirektör R Thiels villa, Saltsjö-Duvnäs 1912.
Konstnärsförbundets utställningsbyggnad vid Karlaplan, Stockholm 1912.
K Juhlin-Dannfelts villa Norrgården, Ängnö 1912 (avslutad av Nils Blanck).
Om- och tillbyggnad av Borgen vid Skuru (avslutad av Nils Blanck).
Diverse villaprojekt.
Rumsinredningar, möbler, konsthantverk.
Införde efter studieresan i spanien tillverkning av spanskt kakel v J Z Rudholm & Co.
Kakelfabrik, Norrköping, utställde egna kompositioner i detta material vid Stockholmsutställningen 1909.
Kv Violen, Tegnervägen 1 i Gävle, 1913.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 649.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1409.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Teknisk tidskrift - Arkitektur 1911, sid 84, Bergsten, Carl: Resten af Elis Benckert; ibid år 1913 sid 15, dödsruna av Ragnar Östberg; ibid år 1914 sid 1, Blanck, Nils: Några av Elis Benckerts efterlämnade arbeten.
Sjöström, John: Elis Benckerts arkitektsyn. Stencil, KTH [Stockholm], u å.
Arkitektur 6/1966.
Möbler som är ritade av Elis Benckert (1881-1913) En inventering med uppmätningar och kommentarer av Gunnar Sillén, 1964 (Arkitekturskolans bibliotek).
Sveriges arkitekturmuseum (utgivare): Sin tids hjälte. Elis Benckert 1881-1912, utställningskatalog 1973.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Handlingar från Villa Lagercrantz finns i Elsa och Gustav Lagercrantz arkiv (bankdirektör Gustav Lagercrantz född 1879) på Stockholms Stadsarkiv.
Förteckning över arkitekter verksamma i Gälve, bilaga i brev från Birgitta Lundblad. Finns i Arkitekturmuseets dokumentationsarkiv.
Swedish

Primus
424

-Id
424
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075802

-Id
011034075802
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish