Utanö skeppsvarv (Varv) [sv]

Utanö skeppsvarv (swedish)

Verft (Statens maritima och transporthistoriska museer [sv]) [no]

Description
Skutvarv [sv]
Type
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
23/03/2016 08:48:03
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a5a3dfb7-d685-46ca-b1f8-ecea977fbd85 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Utanö skeppsvarv
Swedish

Description
Skutvarv
Swedish

Establishment
1860?
1860-talet

-Time
1860?
-Dating comment
1860-talet
Swedish
Termination
1880?
1880-talet

-Time
1880?
-Dating comment
1880-talet
Swedish
Type
Norwegian bokmål

Swedish

History

Ett antal mindre skutor och slupar samt öppna båtar har byggts.

Swedish

Owned by
Jonsson, Anders

-Owner (text)
Jonsson, Anders
Swedish
Activity
Varvsverksamhet Härnösand (Kommun) [sv], Utanö, Hemsön [sv],

-Type of activity (text)
Varvsverksamhet
Swedish

-Place reference
Härnösand (Kommun) [sv], Utanö, Hemsön [sv],
--Place
--Specified
Utanö, Hemsön
Swedish
Reference
Sjöhistorisk årsbok. (1947). Stockholm: Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholm. Sid. 190, 217
Swedish

DigitaltMuseum
021166454798
-Id
021166454798
-System
DigitaltMuseum