Sandberg, Johan Theodor (1870 - 1954) [sv]

Other languages: Sandberg, Johan Theodor (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Missionär. Avskildes 1892 till missionär inom Svenska Missionen i Kina. Prästvigd 1902. I Kina var S. lärare i manliga seminariet i Yuncheng och tjänstgjorde dessutom en längre tid som sekreterare och kassör på fältet. Tjänstgjorde senare som komminister i Bergvik. /US [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:58:44
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a590f610-fdac-4c88-af6d-71ff637d9c20 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sandberg, Johan Theodor
Swedish

First name
Johan Theodor
Swedish

Last name
Sandberg
Swedish

Description
Missionär. Avskildes 1892 till missionär inom Svenska Missionen i Kina. Prästvigd 1902. I Kina var S. lärare i manliga seminariet i Yuncheng och tjänstgjorde dessutom en längre tid som sekreterare och kassör på fältet. Tjänstgjorde senare som komminister i Bergvik. /US
Swedish

Birth
1870

-Time
1870
Death
1954

-Time
1954
Biography

Missionär. Avskildes 1892 till missionär inom Svenska Missionen i Kina. Prästvigd 1902. I Kina var S. lärare i manliga seminariet i Yuncheng och tjänstgjorde dessutom en längre tid som sekreterare och kassör på fältet. Tjänstgjorde senare som komminister i Bergvik. /US

Swedish

Carlotta-SMVK
1014959

-Id
1014959
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037462029
-Id
021037462029
-System
DigitaltMuseum