9540 ALTEN (9540 Talvik) [no]

9540 ALTEN (9540 Talvik) (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
23/10/2015 16:08:04
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a577ed7c-94f0-43b5-97b3-563f868bc19a | RDF/XML | JSON-LD
Name
9540 ALTEN (9540 Talvik)
Norwegian bokmål

Alternative name
ALTEN (9540 Talvik)
Norwegian bokmål

Code
9540
History

ALTEN (9540 TALVIK postkontorC)Heller ikke for Talvik finnes det arkiver som kan bekrefte opprettelse av poststedet.TALVIG hadde allerede i 1700-tallet en sentral stilling. Sorenskrivere for Øst- og Vestfinnmark bodde også her. Som nevnt har også "Alten-Talvig postekspedisjon" vekslet med plassering i Alten og Talvig. Talvig nevnes ikke som poststed etter forordningen av 1758, men var som nevnt tidvis i virksomhet før dette. Først da postekspedisjonen ble lagt til Alten i 1799, mener vi at Talvig fortsatte som poståpneri. Poståpneriet nevnes dog først i en fortegnelse i 1808 over poststeder som da skal tildeles nytt segl grunnet kongeskifte (Christian VII døde Fredrik VI overtok).Poståpneriet lå i Alten-Talvik prestegjeld, Alten fogderi, under Trondhjem postdistrikt, fra 1805 antakelig under Nordland postkontor, under Tromsø postdistrikt fra 1842 og under Hammerfest postdistrikt fra 1.7.1891 Sirk. 15, 13.6.1891.Fra postfortegnelsen 1889 er navnet skrevet TALVIK.Poståpneriet var ute av virksomhet fra ultimo 1944 grunnet evakuering, og gjenopprettet v/Sirk. 31, 15.11.1945.Poståpneriet ble fra 1.5.1962 lagt under Alta postkontor. Sirk. 13, 24.3.1962.Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasj.stempel nr 302 og fikk tilsendt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver den 7.2.1859.(9540 Talvik)

Poståpnere/styrere:

Det var trolig sorenskriverne som først ordnet posten.Postekspeditører:

Se under ALTEN.

En timeseddel fra 1810 er attestert av Hammond, fra 1835 attestert av J. H. Stuhr. Han nevnes også i en eldre poståpnerprotokoll pr. 1.7.1860. Handelsmann Carl Stuhr fra 1.6.1865.

Kirkesanger og skolelærer P. Eilertsen, midlertidig fra 17.11.1871, fast 8.1.1972, da på klokkergården ved sydspissen av Talvigbugten.

Handelsmann og ds.eksp Jens Bull fra 23.4.1892 til 1.7.1920 (f. 1846).

Fru Christofa Vige-Bull fra 1.8.1920 (f. 1869).

Ds.eksp. Eli Bull Rønning fra 15.11.1931 (f. 1907).

Evakuerte ultimo 1944, tilbake 1946.

Underkontorstyrer Hans Olaus Hansen 1.7.1963 (f. 1911).

Olina Hansen 1.5.1980 (f. 1929).

Postyrer Jenny Alice Tronstad vikar fra 1.1.1995.De første kjente årlige lønninger:1860 1873 1884 1892 1902 1908 1913 1914 1917

Spd. 12 24

Kr 120 250 350 450 500 550 650Fra 1.7.1917 ble også utbetalt et midlertidig dyrtidstillegg med 50% av daværende lønn.

Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166443936

-Id
021166443936
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål