Dovrebanen, Støren-Trondheim (Trafikkstrekninger) [no]

Dovrebanen, Støren-Trondheim (norwegian bokmål)

Jernbanestrekninger (Norsk Jernbanemuseum) [no]

Description
Trondhjem–Størenbanen ble åpnet i 1864 som landets andre statsbane. Endestasjonen lå på Kalvskinnet i Trondheim. I forbindelse med anlegget av Meråker­banen ble det besluttet å bygge en ny, felles jernbanestasjon på Brattøra i Trondheim, hvor stasjonen ligger i dag. Denne ble tatt i bruk i 1884. Størenbanen ble da lagt om på en 6,3 km lang strekning fra Selsbakk til den nye stasjonen, og den gamle stasjonen på Kalvskinnet nedlagt.

I 1877 var Rørosbanen ferdig og Størenbanen innlemmet i denne...
Trondhjem–Størenbanen ble åpnet i 1864 som landets andre statsbane. Endestasjonen lå på Kalvskinnet i Trondheim. I forbindelse med anlegget av Meråker­banen ble det besluttet å bygge en ny, felles jernbanestasjon på Brattøra i Trondheim, hvor stasjonen ligger i dag. Denne ble tatt i bruk i 1884. Størenbanen ble da lagt om på en 6,3 km lang strekning fra Selsbakk til den nye stasjonen, og den gamle stasjonen på Kalvskinnet nedlagt.

I 1877 var Rørosbanen ferdig og Størenbanen innlemmet i denne og dermed i hovedforbindelsen mellom Kristiania og Trondheim.

Størenbanen inngår fra 1921 i Dovrebanen. [no]
Dataset owner
Norsk Jernbanemuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Thor Bjerke, thbjerk@online.no [sv]
Last changed
30/05/2016 07:43:14
01/04/2023 02:48:06
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a56dfe24-b602-458d-992c-a4ce5c621708 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Dovrebanen, Støren-Trondheim
Norwegian bokmål

Description
Trondhjem–Størenbanen ble åpnet i 1864 som landets andre statsbane. Endestasjonen lå på Kalvskinnet i Trondheim. I forbindelse med anlegget av Meråker­banen ble det besluttet å bygge en ny, felles jernbanestasjon på Brattøra i Trondheim, hvor stasjonen ligger i dag. Denne ble tatt i bruk i 1884. Størenbanen ble da lagt om på en 6,3 km lang strekning fra Selsbakk til den nye stasjonen, og den gamle stasjonen på Kalvskinnet nedlagt.

I 1877 var Rørosbanen ferdig og Størenbanen innlemmet i denne og dermed i hovedforbindelsen mellom Kristiania og Trondheim.

Størenbanen inngår fra 1921 i Dovrebanen.
Norwegian bokmål

Technical description
Sporvidde: 1067 mm, lagt om til 1435 mm med 3-skinnespor (begge sporvidder) fra 03.09.1919 og bare 1435 mm fra 14.09.1921
Lengde opprinnelig: 49,2 km (stasjon på Kalvskinnet i Trondheim)
Lengde fra 1884: 51,1 km (stasjon på Brattøra i Trondheim)
Elektrisk drift
Norwegian bokmål

History

03.09.1857: Stortingsvedtak om bygging av banen Trondheim-Støren
23.01.1864: Midlertidig godstrafikkk frem til 28.07.1864
01.04.1864: Midlertidig persontrafikk frem til 28.07.1864
05.08.1864: Høytidelig åpning Trondheim-Støren ved statsråd Bretteville
08.08.1864: Vanlig drift Trondheim-Støren
16.06.1881: Stortingsvedtak om bygging av ny stasjon på Brattøra i Trondheim (felles med Merakerbanen)
24.06.1884: Åpning av banen frem til den nye stasjonen i Trondheim - og nedleggelse av den gamle på Kalvskinnet
03.09.1919: 3-skinnespor tatt i bruk på hele strekningen
14.09.1921: Banen er ferdig omlagt til normalspor
17.09.1921: Åpning av Dovrebanen og strekningen Trondheim-Støren innlemmes i denne
01.11.1970: Elektrifisering
1965: Fjernstyring Marienborg-Støren

Norwegian bokmål

Type
Norwegian bokmål

Swedish

-Type
Norwegian bokmål

Swedish

-Timespan
05/08/1884

--Earliest time
05/08/1884
Reference
Thor Bjerke, Tore Haugen, Finn Holom, Ove Tovås: Banedata 2013
Norwegian bokmål

Editorial note
Alle poster som gjelder Størenbanen anbefales registrert her, også de som er fra før Dovrebanens åpning.
Norwegian bokmål