Description
Hans Rosling är professor i internationell hälsa vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet. Han är också mannen bakom stiftelsen Gapminder, som har utvecklat en innovativ metod att animera statistik. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
02/07/2018 09:00:22
18/09/2021 09:08:04
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a55a5b84-1018-4a50-9b59-5b3829459250 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Rosling, Hans
Swedish

First name
Hans
Swedish

Last name
Rosling
Swedish

Title
författare

-Title
författare
Swedish
Description
Hans Rosling är professor i internationell hälsa vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet. Han är också mannen bakom stiftelsen Gapminder, som har utvecklat en innovativ metod att animera statistik.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
27/07/1948

-Time
27/07/1948
Death
07/02/2017

-Time
07/02/2017
Biography

Hans Rosling, född 27 juli 1948, död död 7 februari 2017, var professor i internationell hälsa vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet. Han är också mannen bakom stiftelsen Gapminder, som har utvecklat en innovativ metod att animera statistik. Numera är Gapminders mjukvara såld till Google, och gör stor succé på internet och vid internationella möten. (Insidan, 2010-10-25)

Swedish

Carlotta-SMVK
1820812
-Id
1820812
-System
Carlotta-SMVK