Gavin, Adam Richard (1815 - 1900) [sv]

Gavin, Adam Richard (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Adam Richard Gavin, född 12 oktober 1815, död 26 november 1900, sjökapten. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
02/07/2018 08:45:25
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a5585934-517f-45bf-a7d1-aa78a48cd4d7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Gavin, Adam Richard
Swedish

First name
Adam
Swedish

Middle name
Richard
Swedish

Last name
Gavin
Swedish

Title
Sjökapten

-Title
Sjökapten
Swedish
Description
Adam Richard Gavin, född 12 oktober 1815, död 26 november 1900, sjökapten.
Swedish

Birth
12.10.1815

-Time
12.10.1815
Death
26.11.1900

-Time
26.11.1900
Life role
-Life role
Swedish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Adam Richard Gavin, född 12 oktober 1815, död 26 november 1900, sjökapten. År 1829 gick han till sjöss som kajutvakt i briggen Venus som tillhörde James Dickson & Co. Efter 4 resor med detta skepp i diverse olika positioner tog han sjökaptensexamen av första graden och fick därefter burskap i Göteborg den 6 december 1839. Hans första fartyg som befälhavare blev den nybyggda barken Caledonia som också tillhörde James Dickson & Co. Under den första resan som påbörjades i slutet av juli 1840 gick han på grund vid Maplin Sands i Themsenmynningen och förlorade ankare och kättingar. Låg kvar i London till nyårsafton då avgång till Cadiz skedde utan last. Där lastades salt för New Orleans, varifrån Caledonia återvände med tobak, bomull och färgträ. Återkom till Göteborg den 8 augusti 1841. Den 31 oktober samma år gavs sig Adam Richard Gavin iväg på en världsomsegling som befäl på Caledonia. Caledonia anlöpte på utresan Portsmouth i England samt Kapstaden som lämnades den 19 mars 1842. Ankomsten till Sydney skedde den 14 maj samma år. Gavin anlitade agenten A.B. Spark för försäljningen av större delen av lasten.
Caledonia avgick den 8 9 juli med Valparaiso i Chile som mål. Där lossades resten av lasten genom förmedling av firman Myers & Co. I Chile lastades kopparmalm i Huasco och Pena Blanca. Den 9 november 1842 lämnade Gavin och Caledonia hamnen i Pena Blanca, gjorde ett kort uppehåll i Valparaiso och satte därefter kurs mot Liverpool. Kap Horn rundades och den 11 mars 1843 var skeppet i Liverpool. 28 april avgick Caledonia till New Orleans utan last och kom dit den 9 juni. Där lastades tobak, bomull och färgträ och den 23 juli avgick fartyget mot Göteborg dit ankomst skedde den 9 september.
Adam Richard Gavin fortsatte som kapten ombord på Caledonia och gjorde flera långresor. 1843-45 seglade han till Mauritius och Batavia och på nästa resa, som slutade 1847, blev slutmålet Melbourne. Under en resa 1847-48 anlöptes Adelaide i Australien och Batavia, samma hamnar besöktes även 1848-49 men då angjordes också S:t Helena på hemresan. Sin sista resa med Caledonia gjorde han 1850-51, då han också gick till Adelaide och på återvägen anlöptes Akyad i Burma för att lasta ris, Kapstaden, Cowes i England och slutligen Amsterdam innan återkomsten till Göteborg.
Efter att ha lämnat befälet på Caledonia 1851 fick han istället befälet över nybyggda Oscar I, James Dickson & Co:s största fartyg. (Det gamla Göteborg, websida, läst 2018-02-13)
Son till Adam Gavin och Catarina Magdalena Meijer.

Swedish

Web reference
Swedish

-Text
SMVK databas, Carlotta
Swedish
Carlotta-SMVK
3837189
-Id
3837189
-System
Carlotta-SMVK